Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Vrijstellingsbesluit markten veiligheidsregio Kennemerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstellingsbesluit markten veiligheidsregio Kennemerland
CiteertitelVrijstellingsbesluit markten veiligheidsregio Kennemerland
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2020Nieuwe regeling

06-04-2020

gmb-2020-123954

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsbesluit markten veiligheidsregio Kennemerland

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland,

 

dat de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland op 27 maart 2020 de 'Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland 27 maart 2020' heeft vastgesteld en bekendgemaakt;

 

dat week- en dagmarkten worden aangemerkt als samenkomst als bedoeld in artikel 1.2. van de noodverordening;

 

dat (onder andere) het organiseren en bezoeken van samenkomsten, waaronder dus week- en dagmarkten, verboden is op grond van artikel 2.1. van de Noodverordening;

 

dat het wenselijk is om week- en dagmarkten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g Gemeentewet in aangepaste vorm door te laten gaan aangezien deze, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte;

 

dat artikel 3.1 van de Noodverordening de bevoegdheid geeft om een vrijstelling of ontheffing te verlenen van de in deze verordening genoemde verboden;

 

Gelet op artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland 27 maart 2020;

Besluit:

 • 1.

  Dat de week- en dagmarkten, zoals bedoeld in artikel 160 eerste lid onder g van de Gemeentewet, en de particuliere weekmarkt Nieuw-Noord in Zandvoort (Celsiusstraat) in aangepaste vorm door kunnen gaan;

 • 2.

  Dat de organisator van de markt er zorg voor draagt dat op de markt in voldoende mate kan worden voldaan aan de eis van verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen alle op de markt aanwezige personen;

 • 3.

  Dat dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrk.nl en onmiddellijk na de bekendmaking in werking treedt;

 • 4.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als vrijstellingsbesluit markten veiligheidsregio Kennemerland.

Vastgesteld op 6 april 2020,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland,

mw. M.H.F.Schuurmans-Wijdeven