Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Beleidsregel Parkeren Schokkerhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Parkeren Schokkerhoek
CiteertitelBeleidsregel Parkeren Schokkerhoek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2017Onbekend

27-06-2017

Onbekend

2017.03857

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Parkeren Schokkerhoek

 

 

Algemeen

  • 1.

    Indien een functie niet in onderstaande lijst van functies wordt genoemd, dan geldt de meest recente versie van de  CROW-publicatie Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (nr. 317). Bij het toepassen van de CROW-publicatie dient uitgegaan te worden van ‘matig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’. Wanneer een bandbreedte wordt aangegeven, wordt uitgegaan van het gemiddelde daarvan. Mocht de functie niet voorkomen in de CROW-lijst, dan moet worden uitgegaan van de functie die als meest gelijkwaardig wordt beschouwd.

  • 2.

    Wanneer er op basis van de parkeernormen een aantal parkeerplaatsen wordt berekend, dat geen geheel getal is wordt het aantal parkeerplaatsen altijd naar boven afgerond naar het eerste daarboven gelegen gehele getal.

  • 1.

    Parkeernormen

Wonen

Voor de functies wonen geldt, dat parkeren op eigen terrein dient plaatst te vinden. De definitie van ‘eigen terrein’ bij rijenwoningen is een nabij de woning gelegen terrein, dat bij de woning behoort, al dan niet in de mandeligheid en/of het eigen woonperceel. Tevens dient aanvullend een deel van het parkeren in de openbare ruimte te worden aangelegd. De parkeernorm voor woningen op eigen terrein is opgenomen in de kolom ‘parkeernorm eigen terrein’. De parkeernorm van woningen voor parkeerplaatsen in de openbare ruimte is opgenomen in de kolom ‘parkeernorm openbare ruimte’. Deze dienen te worden aangelegd binnen de bestemming Verkeer – Verblijf of Groen -1 (ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’) of binnen de bestemming ‘Groen -2 ‘.

Parkeernormen

Wonen

Grondslag

Parkeernorm eigen terrein

Parkeernorm openbare ruimte

Vrijstaand

per woning

2

0,3

Twee-onder-een-kap

per woning

2

0,3

Rijenwoningen

per woning

1

0,9

Appartement, koop, duur

per woning

2

0

Appartement, koop, midden

per woning

1,8

0

Appartement, koop, goedkoop

per woning

1,6

0

Appartement, huur, duur

per woning

1,8

0

Appartement, huur, midden/goedkoop

per woning

1,4

0

Appartementen – koop, goedkoop: € 135.000 - € 192.500 Appartementen – koop, midden: > € 192.500 - € 250.000 Appartementen – koop, duur: > € 250.000 Appartementen – huur, goedkoop: < € 700 Appartementen – huur, midden: € 700 - € 900 Appartementen – huur, duur: > € 900

Werken aan huis

Voor werken aan huis worden de onderstaande normen voor parkeren gehanteerd, echter omdat de bewoner zijn eigen auto al in de parkeernorm van wonen is verwerkt, kan de aangegeven parkeernorm met 1 verminderd worden.

Werken

Voor de functies werken geldt, dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Werken

Grondslag

Parkeernorm

Kantoor (zonder baliefunctie)

per 100 m² bvo

2,1

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefuncties)

per 100 m² bvo

2,9

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

per 100 m² bvo

2,4

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersintensief

per 100 m² bvo

1,1

Bedrijfsverzamelgebouw

per 100 m² bvo

1,9

Winkelen

Voor de functies winkelen geldt dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Winkelen

Grondslag

Parkeernorm

Versmarkt (<650 m² bvo)

per 100 m² bvo

3,5

Groothandel in levensmiddelen

per 100 m² bvo

6,4

Buurt- en dorpscentrum

per 100 m² bvo

3,7

Wijkcentrum (klein)

per 100 m² bvo

4,5

Kringloopwinkel

per 100 m² bvo

1,9

Bruin- en witgoedzaken

per 100 m² bvo

7,9

Woonwarenhuis/woonwinkel

per 100 m² bvo

1,9

Bouwmarkt

per 100 m² bvo

2,4

Tuincentrum, incl. buitenruimte (>1.000 m² wvo)

per 100 m² bvo

2,6

Groencentrum incl. buitenruimte (<2.000 m² wvo)

per 100 m² bvo

2,6

Gezondheidszorg en sociale voorzieningen

Voor de functies gezondheidszorg en sociale voorzieningen geldt dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Gezondheidszorg & sociale voorzieningen

Grondslag

Parkeernorm

Huisartsenpraktijk (-centrum)

per behandelkamer

3

Apotheek

per apotheek

3,2

Fysiotherapiepraktijk

per behandelkamer

1,8

Consultatiebureau

per behandelkamer

1,9

Consultatiebureau voor ouderen

per behandelkamer

1,9

Tandartsenpraktijk

per behandelkamer

2,4

Gezondheidscentrum

per behandelkamer

2,2

Religiegebouw (kerk)

per zitplaats

0,2

Onderwijs

Voor de functies onderwijs geldt dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Onderwijs

Grondslag

Parkeernorm

Kinderdagverblijf (crèche)

per 100 m² bvo

1,4

Basisonderwijs

per loslokaal

0,8

Avondonderwijs

per 10 studenten

6,8

Kiss & Ride (halen en brengen)

per lokaal

2,1

Sport, cultuur en ontspanning

Voor de functies sport, cultuur en ontspanning geldt dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Sport, cultuur en ontspanning

Grondslag

Parkeernorm

Bibliotheek

per 100 m² bvo

1,2

Museum

per 100 m² bvo

1,1

Bioscoop

per 100 m² bvo

11,1

Filmtheater/filmhuis

per 100 m² bvo

7,9

Theater/schouwburg

per 100 m² bvo

9,8

Vlakvloertheater

per 100 m² bvo

7,5

Bowlingcentrum

per bowlingbaan

2,8

Biljart-/snookercentrum

per tafel

1,4

Dansstudio

per 100 m² bvo

5,5

Fitnessstudio/sportschool

per 100 m² bvo

4,8

Fitnesscentrum

per 100 m² bvo

6,3

Wellnesscentrum (thermen, kuur-, beautycentrum

per 100 m² bvo

9,3

Sauna/hamman

per 100 m² bvo

6,7

Sporthal

per 100 m² bvo

2,9

Sportzaal

per 100 m² bvo

2,8

Tennishal

per 100 m² bvo

0,5

Squashhal

per 100 m² bvo

2,7

Golfoefencentrum

per centrum

51,1

Indoorspeeltuin (gemiddeld en kleiner)

per 100 m² bvo

4,7

Indoorspeeltuin (groot)

per 100 m² bvo

5,6

Indoorspeeltuin (zeer groot)

per 100 m² bvo

5,8

Kinderboerderij/stadsboerderij

per gem. boerderij

22,5

Horeca

Voor de functies horeca geldt dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.

Parkeernormen

Horeca

Grondslag

Parkeernorm

Café/bar/cafetaria

per 100 m² bvo

6

Restaurant

per 100 m² bvo

13

2.Fietsparkeren

Het bieden van goede en voldoende parkeervoorzieningen voor fietsen is net zo essentieel als voor de auto’s. Daarom zijn onderstaand de parkeernormen voor de fiets opgenomen.

Werken

Grondslag

Parkeernorm

Kantoor (personeel) **

per 100 m² bvo

1,4

Kantoor met balie (bezoekers)

balie

5

Winkelen

Grondslag

Parkeernorm

Winkelcentrum

per 100 m² bvo

2,7

Supermarkt

per 100 m² bvo

2,9

Bouwmarkt

per 100 m² bvo

0,25

Tuincentrum

per 100 m² bvo

0,4

Gezondheidszorg & sociale voorzieningen

Grondslag

Parkeernorm

Apotheek (bezoekers)

locatie

7

Apotheek (medewerkers)

locatie

4

Gezondheidscentrum (bezoekers)

per 100 m² bvo

1,3

Gezondheidscentrum (medewerkers)

per 100 m² bvo

0,4

Religiegebouw (kerk)

100 zitplaatsen

40

Onderwijs

Grondslag

Parkeernorm

Basisschool (leerlingen)

 

 

·< 250 leerlingen

10 leerlingen

4,3

·250 tot 500 leerlingen

10 leerlingen

5

·> 500 leerlingen

10 leerlingen

6,2

Basisschool (medewerkers)

10 leerlingen

0,4

Sport, cultuur & ontspanning

Grondslag

Parkeernorm

Bibliotheek

per 100 m² bvo

3

Bioscoop

per 100 m² bvo

1,5

Fitness

per 100 m² bvo

2,1

Museum

per 100 m² bvo

0,9

Sporthal

per 100 m² bvo

2,5

Sportveld

ha netto terrein

61

Sportzaal

per 100 m² bvo

4

Stedelijke evenementen

100 bezoekers

32

Theater

100 zitplaatsen

19

Horeca

Grondslag

Parkeernorm

Fastfoodrestaurant

Locatie

10

Restaurant (eenvoudig)

per 100 m² bvo

19

Restaurant (luxe)

per 100 m² bvo

4

3.Afwijken parkeernormen

Afwijken van de plicht om op eigen terrein te voorzien is in beginsel pas aan de orde indien het naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijkerwijs fysiek onmogelijk of uit stedenbouwkundig, esthetisch, historisch, monumentaal of verkeersveiligheidsoogpunt niet aanvaardbaar is om op eigen terrein in de nodige parkeer- of stallingsruimte te voorzien.

Als er goede redenen zijn om niet op eigen terrein (extra) parkeergelegenheid aan te leggen dan bestaan er andere mogelijkheden om vergunning te verlenen, namelijk als er op een andere wijze in de (toename) van de parkeerbehoefte wordt voorzien of als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Alternatieve oplossing

Indien blijkt dat het voor aanvrager of initiatiefnemer onmogelijk is om in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien, zal het college een afweging maken, tussen het (economisch) belang van de ontwikkeling enerzijds en de eventuele (tijdelijke) negatieve gevolgen ten aanzien van de goede ruimtelijke ordening (welke verplichting voortvloeit uit artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) anderzijds . Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de bereikbaarheid, leefbaarheid etc. Het college kan, naar aanleiding van bovenstaande belangenafweging, ontheffing verlenen van de verplichting tot het voldoen aan de parkeereis.

Er zijn vier situaties waarin ontheffing kan worden verleend van de verplichting om te voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Deze situaties zijn:

1.In het openbare gebied zijn op acceptabele loopafstand van het bouwplan voldoende parkeermogelijkheden aanwezig of te realiseren;

Als binnen een termijn van 10 jaar binnen de aanvaardbare loopafstand een fysieke, juridische en stedenbouwkundige mogelijkheid bestaat om parkeervoorzieningen op maaiveld aan te leggen, dan wordt hiervoor gekozen. Uitgangspunten hierbij zijn, dat de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk blijven en dat de aanvrager een vergoeding ad € 5.000,- aan de gemeente verschuldigd is/ betaalt. Bij de berekening is uitgegaan van 12,5 m2 parkeerplaats en 6,25 m2 rijweg (totaal 18,75m2) en een gemiddelde grondprijs van €202,30 (prijspeil 2014). Realisatiekosten zijn € 1.200,-. Dit is afgerond € 5.000,-.

Als aanvaarvare loopafstand wordt verstaan:

Doel van de bestemming

Acceptabele loopafstand in meters

Wonen

100

Winkelen

200

Werken

200

Ontspanning/recreatie

100

Gezondheidszorg

100

Onderwijs

100

De gemeente legt, ten behoeve van de aanvrager, het benodigd aantal parkeerplaatsen aan (conform de norm zoals neergelegd in deze beleidsregels) in het openbaar gebied. De gemeente en aanvrager gaan hiervoor een privaatrechtelijke overeenkomst met elkaar aan, welke als voorwaarde aan de omgevingsvergunning wordt gekoppeld.

2.Het is mogelijk om op acceptabele loopafstand parkeergelegenheid te realiseren op een gehuurd of aangekocht terrein.

Deze mogelijkheid kan alleen als de duurzaamheid van deze oplossing verzekerd is en dat dat parkeerterrein voldoende aantoonbare overcapaciteit heeft.

3.Meervoudig ruimtegebruik

Ten behoeve van de gronden met de bestemming Centrum kan van de parkeernormen worden afgeweken wanneer er voldoende parkeerplaatsen zijn indien rekening wordt gehouden met het meervoudig gebruik van parkeerplaatsen. Dit wordt op de volgende manier bepaald:

Het benodigde aantal parkeerplaatsen per moment van de week wordt bepaald aan de hand van het programma, de parkeernormen en de aanwezigheidspercentages. In tabel 1 staan de aanwezigheidspercentages genoemd.

Functie

Werkdagoverdag

Middag

Avond

Koop-avond

WerkdagNacht

Zaterdag-middag

Avond / Zondagmiddag

Woningen bewoners

50

50

90

80

100

60

80 / 70

Woningen bezoekers

10

20

80

70

0

60

100 / 70

Detailhandel

30

60

10

75

0

100

0 / 0

Versmarkt

30

60

40

80

0

100

40 / 0

Sociaalmedisch

100

75

10

10

0

10

10 / 10

Dagonderwijs

100

100

0

0

0

0

0 / 0

Kerk

0

0

0

0

0

0

0 / 100

Tabel 1: aanwezigheidspercentages

Bij de inventarisatie van het parkeeraanbod moet rekening worden gehouden met de mate van openbaarheid van het parkeeraanbod. Dit is immers belangrijk voor de mogelijkheden van meervoudig gebruik. Hierbij gaat het niet alleen om parkeerplaatsen op eigen terrein, bijvoorbeeld bij woningen, maar ook om gehandicaptenparkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen, waar bijvoorbeeld bezoekers niet kunnen parkeren.

Indien het benodigde, berekende parkeeraanbod minimaal gelijk is aan het totale aantal bestaande beschikbare parkeerplaatsen die in aanmerking komen voor meervoudige ruimtegebruik en het aantal aan te leggen parkeerplaatsen, is er sprake van voldoende parkeerplaatsen.

Bij de beoordeling van het totale aantal bestaande beschikbare parkeerplaatsen mogen ook parkeerplaatsen die zijn gelegen buiten de bestemming Centrum worden meegenomen, voor zover deze parkeerplaatsen zijn gelegen op gronden zoals in onderstaande figuur 1 indicatief zijn weergegeven.

Figuur 1: Parkeerplaatsen buiten het centrum t.b.v. beoordeling meervoudig ruimtegebruik (rode contour, indicatief)

 

Bij de beoordeling van meervoudig ruimtegebruik in het centrum van Schokkerhoek wordt tevens de jaarlijkse rapportage die plaatsvindt in het kader van de Monitoringsregelsparkeren Centrum Schokkerhoek betrokken.

4.Flexibiliteit

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in gevallen waarin de toepassing van de parkeernormering conform de beleidsregels naar hun oordeel in individuele gevallen tot niet bedoelde en onaanvaardbare normen leidt, met maximaal 10% af te wijken van de toe te passen parkeernorm.

Burgemeester en wethouders van Urk,

P.C. van Maaren, burgemeester

M. Bogerd, secretaris