Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 201

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

13-11-2012

Heuvelland Aktueel 21 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012. Gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2013;

Overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2013 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 56,-- bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel I

 

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

 • -

  Overige exploitatielasten € 3.833,--

 • -

  Kosten opvragen kentekens € 2.809,--

 • -

  Kapitaallasten € 16.470,--

 • -

  Kostenplaatsen € 152.674,--

  Totaal € 175.786,--

Aantal naheffingsaanslagen: 2.222

Kosten naheffingsaanslag: € 175.786,-- -/- 1.801 = € 97,60

Artikel II  

 

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen”

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2012.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs drs. M.J.A. Eurlings

griffier burgemeester