Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

BESLUIT TOT VASTSTELLING EENHEIDSPRIJZEN BOUWKOSTEN BOUWLEGES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT TOT VASTSTELLING EENHEIDSPRIJZEN BOUWKOSTEN BOUWLEGES
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Zie legesverordening 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Onbekend

17-12-2013

Zondagsnieuws, 22 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT VASTSTELLING EENHEIDSPRIJZEN BOUWKOSTEN BOUWLEGES

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

BESLUIT TOT VASTSTELLING EENHEIDSPRIJZEN BOUWKOSTEN BOUWLEGES.

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

 

 

 

 

 

 

gelet op titel 2 hoofdstuk 1 onder 2.1.1.1 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014;

 

 

 

 

 

Besluit:

 

 

 

 

 

 

De eenheidsprijzen voor de berekening van de bouwkosten ten behoeve van de bouwleges als volgt

 

vast te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

De bouwkosten worden berekend door de bruto-inhoud van een bouwwerk te vermenigvuldigen

 

 

met de in onderstaande tabellen (kolom: bouwkosten excl. btw) vermelde bouwkosten. Daar waar

 

 

in de kolom 'eenheid' een andere dan m3 wordt aangegeven wordt deze andere eenheid gehanteerd.

 

 

 

 

 

 

De bruto inhoud, bruto vloeroppervlak en het aantal bouwlagen wordt bepaald volgens

 

 

de meest recente versie van NEN 2580

 

 

 

Een gebouw met meerdere gebruiksfuncties zal volgens het Bouwbesluit / NEN 2580

 

 

worden opgedeeld.

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksfunctie (als bedoeld in het meest recente bouwbesluit)

Bouwkosten excl. BTW

Eenheid

 

 

 

 

1

WOONFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

1.1

Woongebouw of gestapelde woningen en/of zorgwoningen

€ 325,00

per m3

1.2

Vrijstaande woning 1 bouwlaag

€ 470,00

per m3

1.3

Vrijstaande woning meerdere bouwlagen

€ 440,00

per m3

1.4

Niet vrijstaande woning 1 bouwlaag

€ 275,00

per m3

1.5

Niet vrijstaande woning meerdere bouwlagen

€ 265,00

per m3

1.6

Bovenwoning

€ 285,00

per m3

1.7

Woonwagen

€ 303,00

per m3

1.8

Aan / uitbouw verblijfsruimte & nevenfunctie bij woning

€ 430,00

per m3

 

 

 

 

OPM:

Er wordt, voor de bepaling van de bouwkosten geen onderscheid gemaakt tussen gemetselde/steenachtige

 

vakantiewoningen en reguliere woningen bij het bepalen van de bouwkosten.

 

 

 

 

 

2

BIJEENKOMSTFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

2.1

Restaurant / Café / Bar / kantine

€ 375,00

per m3

2.2

Schouwburg, theaterzaal

€ 385,00

per m3

2.3

Kerk

€ 185,00

per m3

 

 

 

 

3

GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

3.1

Gezondheidscentrum (dokters-/specialistenpraktijk)

€ 360,00

per m3

3.2

Verpleegtehuis

€ 455,00

per m3

3.3

Ziekenhuis

€ 575,00

per m3

 

 

 

 

4

INDUSTRIEFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

4.1

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten) ≤ 500 m3

€ 165,00

per m3

4.2

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten) ≥ 500 m3 tot ≤ 10000 m3

€ 125,00

per m3

4.3

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten) ≥ 10000 m3

€ 90,00

per m3

4.4

Agrarisch bedrijfsgebouw

€ 45,00

per m3

4.5

Veldschuur

€ 18,00

per m3

4.6

Mestsilo (ondergronds)

€ 80,00

per m3

 

 

 

 

5

KANTOORFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

5.1

Kantoor bestaande uit 1 bouwlaag

€ 370,00

per m3

5.2

Kantoor bestaande uit 2 bouwlagen

€ 340,00

per m3

5.3

Kantoor bestaande uit 3 bouwlagen

€ 312,00

per m3

5.4

Kantoor bestaande uit 4 bouwlagen

€ 288,00

per m3

5.5

Kantoor bestaande uit 5 bouwlagen

€ 268,00

per m3

5.6

Kantoor bestaande uit 6 bouwlagen

€ 205,00

per m3

5.7

Prefab kantoor-units

€ 235,00

per m3

5.8

Bedrijfskantoor in de hal

€ 210,00

per m3

 

 

 

 

6

LOGIESFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

6.1

Hotel

€ 370,00

per m3

6.2

Motel

€ 285,00

per m3

6.3

Houten chalet / 'mobil home'

€ 220,00

per m3

 

 

 

 

OPM:

Er wordt, voor de bepaling van de bouwkosten geen onderscheid gemaakt tussen gemetselde/steenachtige

 

vakantiewoningen en reguliere woningen bij het bepalen van de bouwkosten.

 

 

 

 

 

7

ONDERWIJSFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

7.1

Schoolgebouw

€ 395,00

per m3

7.2

Prefab schoolunits

€ 304,00

per m3

 

 

 

 

8

SPORTFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

8.1

Gymzaal / Sporthal / Tennishal

€ 180,00

per m3

8.2

Kleedgebouw/-lokaal

€ 370,00

per m3

8.3

Overdekt zwembad

€ 350,00

per m3

 

 

 

 

9

WINKELFUNCTIE :

 

 

 

 

 

 

9.1

Doe-het-zelf hal

€ 120,00

per m3

9.2

Garage met showroom

€ 185,00

per m3

9.3

Meubelhal

€ 170,00

per m3

9.4

Winkel(-centrum) 1 laags

€ 260,00

per m3

9.5

Winkel(-centrum) 2 of meer bouwlagen

€ 330,00

per m3

9.6

Winkel 1 laags onder woningen

€ 240,00

per m3

 

 

 

 

10

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIES :

 

 

 

 

 

 

10.1

Parkeergarage ondergronds 1 bouwlaag (met of zonder bergingen)

€ 342,00

per m3

10.2

Parkeergarage ondergronds meerdere bouwlagen (met of zonder bergingen)

€ 245,00

per m3

10.3

Parkeerdek 1 bouwlaag (waaronder parkeerterrein)

€ 135,00

per m3

10.4

Parkeerdek meerdere bouwlagen

€ 135,00

per m3

 

 

 

 

11

BOUWWERKEN GEEN GEBOUW ZIJNDE :

 

 

 

 

 

 

11.1

Erfafscheiding / keermuur

€ 82,00

per m1

11.2

Zwembad (niet overdekt)

€ 306,00

per m2

 

 

 

 

12

AANVULLINGEN E.D. T.B.V. DIVERSE GEBOUWFUNCTIES :

 

 

 

 

 

 

12.1

Carport / overkapping / luifel

€ 224,00

per m2

12.2

Serre

€ 410,00

per m3

12.3

Zonnescherm (knikarm)

€ 145,00

per m2

12.4

Dakkapel

€ 1.050,00

per m3

12.5

Dakopbouw / verhoging

€ 295,00

per m3

12.6

Garage / berging, aangebouwd (plat dak)

€ 185,00

per m3

12.7

Garage / berging, aangebouwd (schuin dak)

€ 165,00

per m3

12.8

Garage / berging, vrijstaand (plat dak)

€ 247,00

per m3

12.9

Garage / berging, vrijstaand (schuin dak)

€ 190,00

per m3

12.10

Tuinhuisje, hout

€ 112,00

per m3

12.11

Kelder

€ 335,00

per m3

12.12

Voor uitbreidingen anders dan uitbreidingen van de woonfunctie zal dezelfde eenheidsprijs worden

 

 

aangehouden als voor de bouw van de betreffende functie. (Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van een

 

doe-het-zelf hal zal eenzelfde eenheidsprijs worden aangehouden als bij nieuwbouw van een doe-het-

 

zelf hal)

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, 17 december 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.T.J.M. Bongarts

drs. M.J.A. Eurlings

 

 

àlgemeen directeur/gemeentesecretaris

burgemeester