Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2016.
CiteertitelBesluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2016.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016Onbekend

03-05-2016

digitaal gemeenteblad, 13 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven parkeren achter de slagboom 2016

Artikel 1 Tarief kortparkeren parkeergarage Aan de Kei

 • §

  € 1,90 per uur (incl. BTW);

 • §

  24 uur per dag;

 • §

  Er is géén maximum dagtarief;

 • §

  Er wordt in eenheden van € 0,10 afgerekend;

 • §

  Verloren parkeerkaart € 45,-.

Artikel 2 Tijdvak gratis parkeren Valkenburg Pas in parkeergarage Aan de Kei

Bezitters van de Valkenburg Pas parkeren gratis tussen 08.00 en 11.00 uur.

Artikel 3 Tarief abonnementen parkeergarage Aan de Kei

Niet van toepassing.

NB:abonnementen worden niet eerder uitgegeven nadat medio Q1 2017 de beschikbare restcapaciteit is vastgesteld. T.z.t. worden de bijbehorende tarieven vastgesteld.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2016;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit privaatrechtelijke tarieven parkeren achter de slagboom 2016’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 3 mei 2016.

L.T.J.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester