Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)
CiteertitelEerste wijzigingsbesluit Legesverordening 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Valkenburg%20aan%20de%20Geul/CVDR604300/CVDR604300_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017wijziging regeling

19-12-2017

gmb-2017-230632

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gezien het collegevoorstel van 19 december 2017 inzake de eerste wijziging van de Legesverordening 2018;

 

gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2018;

 

besluit vast te stellen de Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (eerste wijziging).

Artikel 1  

De navolgende onderdelen van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 worden als volgt gewijzigd:

 • A.

  In Titel 1, Hoofdstuk 2 wordt onderdeel 1.2.7 toegevoegd: voor een bezorging van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten op een adres binnen Nederland, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 15,00.

 • B.

  In Titel 1, Hoofdstuk 2 wordt onderdeel 1.2.8 toegevoegd: van een vervangende Nederlandse identiteitskaart € 29,00

 • C.

  In Titel 1, Hoofdstuk 3 wordt onderdeel 1.3.1 vervangen door: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,40

 • D.

  In Titel 1, Hoofdstuk 4 wordt onderdeel 1.4.2.1 vervangen door: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 13,20

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Eerste wijzigingsbesluit Legesverordening 2018’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 19 december 2017.

L.T.J.M. Bongarts dr. J.J. Schrijen

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester