Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vervangingsschema algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsschema algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
CiteertitelVervangingsschema algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVervanging algemeen directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veiligheidsregio%20Noord-%20en%20Oost-Gelderland/CVDR602355/CVDR602355_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-201703-07-201701-01-2018nieuwe regeling

21-08-2017

bgr-2017-507

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsschema algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De algemeen directeur,

 

Overwegende, dat de heer M.N.A.T. Verlinden, afdelingshoofd Incidentbestrijding, door het dagelijks bestuur is aangewezen als eerste plaatsvervanger van de algemeen directeur. Deze vervanging geldt voor alle rollen die de algemeen directeur vervult: secretaris, commandant brandweer en WOR-bestuurder;

Overwegende, dat de algemeen directeur bevoegd is verdere plaatsvervangers aan te wijzen;

 

Gelet op artikel 2 van de Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

 

BESLUIT:

 

1. De volgorde voor de verdere vervanging van de algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 vast te stellen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Deze vervanging geldt voor alle rollen die de algemeen directeur vervult: secretaris, commandant brandweer en WOR-bestuurder.

 

Vervanging Naam en functie

Tweede vervanger Harriet Tomassen, afdelingshoofd Risicobeheersing

Derde vervanger Jeroen Wesselink, afdelingshoofd Crisisbeheersing

Vierde vervanger Otto Paans, afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Vijfde vervanger Dick de Vries, afdelingshoofd Brandweerondersteuning

Zesde vervanger Vacant, afdelingshoofd GHOR

 

2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht tot en met 3 juli 2017.

 

De algemeen directeur,

ir. A. Schoenmaker

Apeldoorn, 21 augustus 2017