Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014
CiteertitelVergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.1 Verordening rechtspositie Vrijwillig gedeelte VRR 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201501-10-201401-04-2015vervangende tabel

05-10-2015

Blad gemeenschappelijke regelingen, jaargang 2015, nummer 319.

10DB151005

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingentabel vrijwillig gedeelte per 1 oktober 2014

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

gelet op artikel 4.1 van de Verordening rechtspositie vrijwillig gedeelte Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010,

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende Vergoedingentabel per 1 oktober 2014:

 

 

 

 

 

 

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

 

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

 

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

Vergoedingentabel Vrijwillige Brandweer per 1-10-2014

 

 

 

 

laag

 

hoog

 

midden

 

per 1- 10-2014

Jaarverg netto.

Jaarverg. bruto

 

per 1-10-2014

 

per 1-10-2014

 

per 1-10-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €

 

 

 

 €

aspirant-brandwacht/ aspirant manschap A

325,00

136,00

189,00

 

10,06

 

18,82

 

12,57

brandwacht / manschap A

325,00

136,00

189,00

 

10,68

 

19,99

 

13,34

brandwacht 1e klasse

325,00

136,00

189,00

 

11,57

 

21,73

 

14,45

hoofdbrandwacht / manschap B

325,00

136,00

189,00

 

12,82

 

24,04

 

16,02

onderbrandmeester

487,00

136,00

351,00

 

14,15

 

26,45

 

17,68

brandmeester / bevelvoerder

487,00

136,00

351,00

 

16,05

 

30,19

 

20,06

adjunct-hoofdbrandmeester (tevens commandant)

4.103,00

136,00

3.967,00

 

0,00

 

30,68

 

0,00

adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse 

3.457,00

136,00

3.321,00

 

0,00

 

34,57

 

0,00

hoofdbrandmeester/officier van dienst

3.848,00

136,00

3.712,00

 

0,00

 

38,48

 

0,00

commandeur 1e klasse/hoofd officier van dienst

5.525,00

136,00

5.389,00

 

0,00

 

55,26

 

0,00

adjunct-hoofdcommandeur/commandant van dienst

8.219,00

136,00

8.083,00

 

0,00

 

61,66

 

0,00

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 oktober 2015.

 

De Secretaris,

mr. drs. A. Littooij

 

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb