Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton
CiteertitelBesluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 9
  2. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 14
  3. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 19
  4. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

05-01-2010

E3-journaal, 06-01-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het projectcollege d.d. 3 november 2009;

gelet op de artikelen 4, 9, 10en 11 van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo;

mede gelet op de Wet tot herindeling van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo;

besluiten:

vast te stellen het navolgende Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton;

Artikel 1

Oud papier en karton dient aan de inzameldienst of vergunninghouders apart van de overige huishoudelijke afvalstoffen aangeboden te worden. Dit kan op de inzameldagen zoals aangeduid op de plattegrond en het overzicht met de inzameldagen zoals opgenomen in de Afvalwijzer.

Artikel 2

Het oud papier en karton dient goed gebundeld of verpakt in kartonnen dozen aangeboden te worden. Het oud papier en karton dient op de inzameldag vóór 09.00 uur aan de openbare weg aangeboden te worden door plaatsing daarvan op het trottoir, aan de kant van de rijweg, langs de vastgestelde route van de inzameldienst, met zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers. In de binnenstad mag het oud papier en karton op de dag van inzameling niet eerder dan om 17.00 uur, en uiterlijk tot het moment van inzameling, aangeboden worden.

Het oud papier en karton mag uitsluitend worden aangeboden in het gebied waarbinnen de inzameldienst of de inzamelaar op de betreffende dag inzamelt.

Artikel 3

Indien de vastgestelde dag door omstandigheden komt te vervallen of wordt verschoven, zal deze wijziging bekend worden gemaakt.

Artikel 4

In het geval het oud papier en karton op een bepaalde locatie kan worden aangeboden, zoals aangeduid in de afvalwijzer, dient overeenkomstig de daartoe door de inzameldienst of vergunninghouder bepaalde regels en voorwaarden gehandeld te worden.

Artikel 5

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

2. Op dat tijdstip wordt het Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004, ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam “Besluit houdende regels voor het overdragen of ter inzameling aanbieden van oud papier en karton”.

Venlo, 5 januari 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester