Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas
CiteertitelBesluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 9
 2. Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

05-01-2010

E3-journaal, 06-01-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het projectcollege d.d. 3 november 2009;

gelet op de artikelen 4 en 10 van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo;

mede gelet op de Wet tot herindeling van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo;

besluiten:

vast te stellen het navolgende Besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas;

Artikel 1

 • 1.

  Verpakkingsglas dient apart van alle overige huishoudelijke afvalstromen, aangeboden te worden in de daarvoor door of vanwege de gemeente geplaatste (ondergrondse) glascontainers. Verpakkingsglas dient gescheiden op kleur te worden aangeboden: wit-, groen- en bruinglas.

 • 2.

  De (ondergrondse) containers zijn zodanig ingericht dat het verpakkingsglas apart ingeleverd kan worden. De in dit artikel genoemde afvalstromen mogen uitsluitend gedeponeerd worden in de daartoe geplaatste voorzieningen.

Artikel 2

Het gebruik van de glascontainers dient plaats te vinden overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen bij elke (ondergrondse) glascontainer.

Artikel 3

Lege emballage, deksels, kurken en porselein en ander productvreemde materialen dienen uitsluitend in de daartoe bij de (ondergronds) glascontainers geplaatste afvalbak gedeponeerd te worden.

Artikel 4

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt het Besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 9 november 2004, ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam “Besluit houdende regels voor het overdragen van verpakkingsglas”.

Venlo, 5 januari 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester