Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het overgangsrecht van verlofrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het overgangsrecht van verlofrechten
CiteertitelOvergangsrecht verlofrechten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201901-01-2020nieuwe regeling

01-01-2019

gmb-2019-104061

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent het overgangsrecht van verlofrechten

Appendix op het sociaal plan Ambtelijke fusie en herindeling gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden

 

Verlofregeling bedrijfsvoeringorganisatie Vijfheerenlanden

De full-time medewerker die op het moment van het samengaan van de organisaties van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 31 december 2017 op basis van de bij de betreffende gemeente tot 1 januari 2018 geldende verlofregeling recht heeft op een jaarlijks verloftegoed van meer dan 200 verlofuren, behoudt dit jaarlijkse verloftegoed tot het einde van zijn/haar dienstverband. Dit tegoed wordt niet meer verhoogd. Voor de medewerker werkzaam in deeltijd geldt een en ander naar rato van het vaste dienstverband per 31 december 2017.

 • 1.

  Concreet betekent het voorgaande voor de medewerker die tot 1 januari in dienst was van de gemeente Vianen:

 • a.

  165,6 uur basisverlof (waarvan 144 uur wettelijk verlof) voor voltijders

 • b.

  Dit basisverlof wordt op basis van de volgende uitgangspunten verhoogd:

   

  In dienst van de gemeente Vianen vóór 1-1-1997:

  Leeftijd 30 jaar => 1 dag (7,2 uur)

  Leeftijd 40 jaar => 2 dagen (14,4 uur)

  Leeftijd 45 jaar => 3 dagen (21,6 uur)

  Leeftijd 50 jaar => 4 dagen (28,8 uur)

  Leeftijd 55 jaar => 5 dagen (36,0 uur)

  Leeftijd 60 jaar => 6 dagen (43,2 uur)

   

  Of (als dit voordeliger uitpakt):

  Diensttijd 15 jaar => 2 dagen (14,4 uur)

  Diensttijd 25 jaar => 4 dagen (28,8 uur)

  Diensttijd 35 jaar => 6 dagen (43,2 uur)

   

  In dienst van de gemeente Vianen vanaf 1-1-1997:

  Leeftijd 45 jaar => 1 dag (7,2 uur)

  Leeftijd 50 jaar => 2 dagen (14,4 uur)

  Leeftijd 55 jaar => 3 dagen (21,6 uur)

  Leeftijd 60 jaar => 4 dagen (28,8 uur)

   

  Of (als dit voordeliger uitpakt):

  Diensttijd 25 jaar => 2 dagen (14,4 uur)

  Diensttijd 35 jaar => 4 dagen (28,8 uur)

 • c.

  De uren van de lokale feestdagen Goede vrijdag en 5 mei (14,4 uur) worden bij het op basis van het voorgaande berekende totaal gevoegd.

 • d.

  De dag van de Viaanse Paardenmarkt (de woensdag vóór de tweede donderdag in oktober) komt als lokale feestdag/vrije dag te vervallen.

 • 2.

  Concreet betekent het voorgaande voor de medewerker die tot 1 januari in dienst was van de gemeenten Leerdam of Zederik:

   

  Er geldt een garantie voor de medewerker die in 2010 meer aanspraken had dan 196 verlofuren per jaar tot maximaal (full-time) 203,2 uur per jaar tot einde dienstverband.

   

  Aantal uren verlof deeltijders naar rato.