Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening onroerende- zaak belastingen gemeente Vlagtwedde 2010 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onroerende- zaak belastingen gemeente Vlagtwedde 2010 1e wijziging
CiteertitelVerordening onroerende- zaak belastingen gemeente Vlagtwedde 2010 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 220  t/m
  2. Gemeentewet, art. 220h 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201001-01-2011nieuwe regeling

23-02-2010

Ter Apeler Courant, 03-03-2010

ZA.10-4064/DR.10-83

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onroerende- zaak belastingen gemeente Vlagtwedde 2010 1e wijziging

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 februari 2010, no. ZA.10-4064/DR.10-83, afdeling Middelen en Advies;

gelet op artikel 220  tot en met 220h van de Gemeentewet ;

besluit :

de “Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2009, agendanummer 14, als volgt te wijzigen(1e wijziging).

Artikel II

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2010.

De raad voornoemd,

mevr. L.A.M. Kompier, mevr. F. Wilts,

voorzitter griffier