Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Vlagtwedde
CiteertitelVerordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Vlagtwedde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet, art. 8 
 2. Bouwbesluit 2012 
 3. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012

27-03-2012

Ter Apeler Courant

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Vlagtwedde

 

 

Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Vlagtwedde

14e serie wijzigingen MBV 1992

Artikel A Wijzigingen van de bouwverordening

De bouwverordening wordt gewijzigd conform de met II aangegeven hierna volgende ‘wijzigingen van de bouwverordening’.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripomschrijvingen

 • I

  Motivering

 • Het Bouwbesluit 2012 dat op 1 april 2012 in werking zal treden, bevat een groot aantal bepalingen waarin tot dan de bouwverordening heeft voorzien. De betreffende bepalingen van de bouwverordening vervallen daarmee van rechtswege.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De definities van:

 • -

  asbest,

 • -

  deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8,

 • -

  Omgevingsvergunning voor het slopen

 • worden geschrapt.

Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen

Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen.

 • I

  Motivering

 • De artikelen 6.30, lid 1, 6.37 en 6.38 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.5.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.5.4 bereikbaarheid van gebouwen door gehandicapten

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.49 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.5.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 7 Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen

Artikel 2.7.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.14 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.10, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.10, lid 2 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.3A (facultatief) Eis tot aansluiting aan de publieke voorziening voor verwarming

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.10, lid 3 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.3A wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.18 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.4 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.5 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.18 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.6 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 2.7.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.1, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 2.7.7 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij de voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk

Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.23 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.5 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen

 • I

  Motivering

 • De wijzigingen van de Woningwet die in werkingtreden met het Bouwbesluit 2012 maken het niet meer mogelijk deze eis in de bouwverordening op te nemen.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.6 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.7 Bemalen van bouwputten

 • I

  Motivering

 • Artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.7 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein

 • I

  Motivering

 • Artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.8 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.9 Afscheiding van het bouwterrein

 • I

  Motivering

 • Artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.9 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

 • I

  Motivering

 • De artikelen 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 en 8.7 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.10 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.11 Bouwafval

 • I

  Motivering

 • De artikelen 8.8 en 8.9 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.11 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.12 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.13 Melden van werken bij lage temperaturen

 • I

  Motivering

 • De wijzigingen van de Woningwet die in werkingtreden met het Bouwbesluit 2012 maken het niet meer mogelijk deze eis in de bouwverordening op te nemen.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.13 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 4.14 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte

Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen

Artikel 5.1.1 Staat van onderhoud van open erven en terreinen

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.1.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

 • I

  Motivering

 • De artikelen 6.30, lid 1, 6.37 en 6.38, van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.1.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.1.3 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.49 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.1.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 3 Aansluiting op de nutsvoorzieningen

Artikel 5.3.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.14 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.10 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.10, lid 2 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.18, lid 5 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.4 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.5 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen

 • I

  Motivering

 • Artikel 6.18 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.6 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 5.3.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.1, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.3.7 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid

Artikel 5.4.1 Preventie

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 5.4.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen

Paragraaf 1 Overbevolking

Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.18 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.1.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.18 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.1.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 2 Staken van het gebruik

Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.20 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.2.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.21 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.2.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Artikel 7.3.2 Hinder

 • I

  Motivering

 • Artikelen 7.15, van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.3.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid

Artikel 7.4.1 Preventie

 • I

  Motivering

 • Artikelen 7.21 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.4.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 5 Watergebruik

Artikel 7.5.1 Verboden gebruik van water

 • I

  Motivering

 • Artikel 7.17 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.5.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 6 Installaties

Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 7.6.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 8 Slopen

Paragraaf 1 Omgevingsvergunning voor het slopen

Artikel 8.1.1 Omgevingsvergunning voor het slopen

 • I

  Motivering

 • De artikelen 1.25 en 1.26 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.1.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.1.6 Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.1.6 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.1.7 Intrekken omgevingsvergunning voor het slopen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.1.7 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen

Artikel 8.2.1 Sloopmelding

 • I

  Motivering

 • Paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.2.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.2.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen

Artikel 8.3.1 Veiligheid op sloopterrein

 • I

  Motivering

 • Artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.3.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.3.2 Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.32 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.3.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de omgevingsvergunning voor het slopen

 • I

  Motivering

 • Artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.3.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt

 • A

  I Motivering

 • Artikel 1.33 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.3.4 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 8.3.5 Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest

 • I

  Motivering

 • De wijzigingen van de Woningwet die in werkingtreden met het Bouwbesluit 2012 maken het niet meer mogelijk deze eis in de bouwverordening op te nemen.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.3.5 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Paragraaf 4 Vrij slopen

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen

 • I

  Motivering

 • De artikelen 8.8 en 8.9 van het Bouwbesluit 2012 voorziet in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 8.4.1 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 9 Welstand

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur

 • I

  Motivering

 • Artikel 1, lid 1 sub n c.q. sub o van de Woningwet voorziet al in het bepaalde in artikel 9.3, lid 1.

 • Artikel 12b lid 4 regelt het bepaalde van artikel 9.3, lid 2.

 • De inhoud van het door de raad vastgestelde reglement van orde kan per gemeente verschillen, de door de raad vastgestelde bepaling in artikel 9.3, lid 3 over de inhoud is daarmee overbodig.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 9.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting

 • I

  Motivering

 • De materiële inhoud van artikel 9.7 lid 3 wordt opgenomen in lid 1 van dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • Aan de eerste zin van het eerste lid wordt achter de woorden ‘van bouwplannen door’ toegevoegd: ‘of onder verantwoordelijkheid van’.

Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat

 • I

  Motivering

 • De materiële kant van het derde lid is opgenomen in het eerste lid van artikel 9.6.

 • Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn artikel 48 Woningwet en het Besluit bouwvergunningvrij en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken komen te vervallen. Onder de Wabo is een bouwwerk omgevingsvergunningplichtig of vergunningvrij; een tussencategorie bestaat niet meer. Dit betekent dat iedere aanvraag voor een omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk door het college ter advisering aan de welstandscommissie moet worden voorgelegd.

 • Dit betekent ook dat het college geen ambtenaar (meer) kan mandateren om te toetsen aan zgn. loketcriteria.

 • II

  Wijziging van de verordening

 • Artikel 9.7 wordt in zijn geheel vervangen door:

  • Artikel 9.7 Afdoening onder verantwoordelijkheid

  • 1.

   De welstandscommissie kan de advisering over een aanvraag om advies, in afwijking van artikel 9.2, onder verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een of meerdere daartoe aangewezen leden. Het aangewezen lid of de aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag worden verondersteld.

  • 2.

   In geval van twijfel wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan de welstandscommissie.’

Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken

 • I

  Motivering

 • Het bepaalde van artikel 12, lid 4 Woningwet voorziet al in het bepaalde van artikel 9.9.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 9.9 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Hoofdstuk 12. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek

 • I

  Motivering

 • Het gaat hier om oud en niet meer van toepassing zijnde overgangsrecht van de modelverordening 1965 naar de modelverordening 1992.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 12.2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen

 • I

  Motivering

 • De afdelingen 6.8 en 6.10 van het Bouwbesluit 2012 voorzien in dit artikel.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van artikel 12.3 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel 12.6 Slotbepaling Alternatief 2 (gefaseerde inwerkingtreding)

 • I

  Motivering

 • Het vervallen van de tekst volgt uit het vervallen van de in de tekst genoemde artikelen.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst achter het tweede en derde aandachtstreepje van lid 1 van alternatief 2 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen

 • I

  Motivering

 • Artikel 2.7.6 vervalt en daarmee deze bijlage.

 • II

  Wijziging van de bouwverordening

 • De tekst van bijlage 7 wordt vervangen door: ‘(vervallen)’.

Artikel B Overgangsbepalingen

Op een aanvraag om bouwvergunning, ontheffing of toestemming of een aanvraag om omgevingsvergunning, die is ingediend vóór 1 april 2012 en waarop op dit tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals die luidden voor deze wijziging, tenzij de aanvrager aangeeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast. Dit geldt niet voor de van rechtswege vervallen artikelen van de bouwverordening, omdat de voor deze artikelen in de plaats komende rijksregelgeving een dergelijke mogelijkheid niet kent.

Artikel C Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op het moment van inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2012,

De raad voornoemd,

de heer K. Willems, mevrouw L.A.M. Kompier,

griffiervoorzitter