Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het benoemen van een beveiligingsfunctionaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het benoemen van een beveiligingsfunctionaris
CiteertitelBenoemingsbesluit beveiligingsfunctionaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 93, achtste lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  2. artikel 93, tiende lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-306964

19.205812

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent het benoemen van een beveiligingsfunctionaris

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke;

 

overwegende:

  • -

    dat er op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 een beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen moet worden aangewezen;

  • -

    dat er functiescheiding moet zijn tussen de beveiligingsfunctionaris en personen betrokken bij de uitvoerende taken van reisdocumenten en rijbewijzen binnen de gemeente Waadhoeke; 

gelet op het bepaalde in artikel 93, lid 8 en 10 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;

 

 

besluiten:

 

  • de auditoren aan te wijzen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen belast met het beheer en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedure bedoeld in artikel 93 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001;

  • dat de taken en verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris zijn vastgelegd in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, het Reglement rijbewijzen en het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke.

Franeker, 3 december 2019.

De gemeentesecretaris, Mevrouw A. Doesburg

De burgemeester, Mevrouw M.C.M. Waanders