Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd)
CiteertitelAanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-315927

19.206887

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Parkeerverordening van de gemeente Waadhoeke 2020 en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 van de gemeente Waadhoeke;

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen:

 

 • IV.

  De ‘Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd’, zoals vastgelegd in bijlage IV;

 • V.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking. Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op www.overheid.nl;

 • VI.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2020”.

Artikel 1  

De tijdstippen waarop het parkeren tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 mag worden geparkeerd zijn:

 

Van 1 januari tot en met 31 december:

 • -

  op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur;

 • -

  op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;

 • -

  op vrijdagavond ( reguliere koopavond) van 18.00 tot 21.00 uur;

 • -

  op door het college aangewezen extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur,

met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur.

 

Artikel 2  

De parkeerplaatsen waar tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 mag worden geparkeerd zijn:

 

 • Zuiderkade;

 • Noorderbolwerk ‘parkeerterrein’ en parkeerplaatsen tot huisnummer 11;

 • Turfkade;

 • Academiestraat;

 • Schilbanken;

 • Schilcampen

€ 0,55 per uur, met een maximale parkeerduur van 4 uur;

 

b. in gebied B

 • Leeuwarderend

 • Eise Eisingastraat

 • Heerengracht

 • Godsacker: westzijde

 • Noord

 • Voorstraat

 • Sint Martiniplantsoen

 • Sjaardemastraat, straatgedeelte en parkeerterrein

 • Ockingahiem, parkeerterrein

 • Hocquart

 • Waagstraat

 • Zilverstraat

€ 1,10 per uur, met een maximale parkeerduur van 2 uur.

 

Artikel 3 Wijze van betalen

Ter zake van het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.