Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Besluit aanwijzing betalingsfiatteur gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing betalingsfiatteur gemeente Waalre
CiteertitelBesluit aanwijzing betalingsfiatteur gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing betalingsfiatteur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalre/CVDR445429/CVDR445429_1.html
 2. https://www.waalre.nl/data/downloadables/6/6/besluit-mandaten-volmachten-en-machtigingen-2014.pdf
 3. Gemeentewet
 4. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2019nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-152229

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing betalingsfiatteur gemeente Waalre

BESLUIT:

 

 • 1.

  de volgende gemeenteambtenaren te mandateren om namens het college op te treden als betalingsfiatteur:

 • de Manager II/III (strategisch II/III) functienaam Manager;

 • de Adviseur III functienaam financieel adviseur (ten tijde van dit besluit de heer H.W.J. Wiegerinck en mevr. S.P.A. van Avendonk- de Kort);

 • de medewerker Bedrijfsvoering I functienaam financieel Beheerder/ applicatiebeheerder (ten tijde van dit besluit mevr. S.M. Litjens);

 • 2.

  aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  ondermandaat van bevoegdheden is niet mogelijk;

 • b.

  de gemeenteambtenaar als bedoeld in het eerste lid die tevens is aangewezen als (plaatsvervangend) medewerker treasury, is niet bevoegd ten aanzien van handelingen waarbij hij als medewerker treasury betrokken is.

 

 

Waalre, 28 mei 2019

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer