Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

MANDATERINGSSBESLUIT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDATERINGSSBESLUIT
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaatbesluit Wob, Who en AVG

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet openbaarheid van bestuur
  2. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  3. Wet hergebruik van overheidsinformatie
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2018nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2019-175052

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDATERINGSSBESLUIT

 

 

Burgemeester en de burgemeester en wethouders van Waalre hebben op 4 december 2018 besloten om het afhandelen van verzoeken o.g.v. de Wet openbaarheid bestuur, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de algemene Verordening Gegevensbescherming

  • te mandateren aan Strategisch manager II, Strategisch manager III, Manager II (functienaam: Manager bedrijfsvoering, manager dienstverlening, manager openbare ruimte, manager ruimtelijke ontwikkeling, manager sociale ontwikkeling) en;

  • onder te mandateren aan alle medewerkers van de gemeente Waalre.

 

Tegelijkertijd is besloten dat mandaat 2.1.7 nummer 1, 2 en 3 uit het vigerende bevoegdhedenregister 2017 per diezelfde datum zijn vervallen.