Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006
CiteertitelBeleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Onbekend

24-10-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006

De burgemeester van Wageningen

 

Gelet op:

1. Het verzoek om verruiming van de sluitingstijden voor horecabedrijven van Koninklijk Horeca, afdeling Wageningen;

2. Het in 1997 en 2002 door de burgemeester vastgestelde beleid inzake de sluitingstijden voor horecabedrijven;

3. Het in 2000 door de burgemeester vastgestelde coffeeshopbeleid;

4. De bespreking van de sluitingstijden voor horecabedrijven in de raadscommissie voor Bestuur d.d. 6 september 2005;

5. De ingediende zienswijze naar aanleiding van het voorgenomen besluit;

6. Het advies van de politie Gelderland Midden, district West-Veluwe Vallei, unit Renkum-Wageningen;

7. Het advies van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg De Grift;

8. Artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen 2006 (verder APV Wageningen 2006).

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels ten aanzien van de verlening van vergunningen sluitingstijd aan horecabedrijven in de gemeente Wageningen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen die voor deze beleidsregel van toepassing zijn

1.1.1 Gebied 1 (zie bijlage I)

Dit gebied komt overeen met gebied 1 waar de festiviteitenregeling als bedoeld in artikel 4.1.2 van de APV Wageningen 2006 op van toepassing is. 1

1.1.2 Gebied 2 (zie bijlage I)

Dit gebied komt overeen met gebied 2 waar de festiviteitenregeling als bedoeld in artikel 4.1.2 van de APV Wageningen 2006 op van toepassing is.

1.1.3 Gebied 3 (zie bijlage I)

Dit gebied komt overeen met gebied 3 waar de festiviteitenregeling als bedoeld in artikel 4.1.2 van de APV Wageningen 2006 op van toepassing is.

1.2.1 Café/restaurant

Een horecabedrijf, met uitzondering van een slijterij, dat beschikt over een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

1.2.2 Sociëteit

Een horecabedrijf dat beschikt over een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, waarbij uit de statuten een besloten karakter blijkt en dit bedrijf geopend is voor zijn doelstelling zoals omschreven in de statuten.

1.2.3 Snackbar/cafetaria/broodjeszaak

Een horeca waar hoofdzakelijk etenswaren worden verkocht voor het gebruik al dan niet ter plaatse en dat beschikt over een horecaexploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV Wageningen 2006.

1.2.4 Coffeeshops

Een alcoholvrije gelegenheid, waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt en dat beschikt over een horecaexploitatievergunning (gedoogbeschikking) als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV Wageningen 2006.

1.2.5 Overige horeca

Een horecabedrijf dat beschikt over een horecaexploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV Wageningen en niet valt onder de categorie bedrijven zoals aangegeven onder 1.2.3 of 1.2.4 van deze Beleidsregel.

1.3 Ondernemer

Degene voor wiens rekening en risico een horecabedrijf of gelegenheid waarop deze beleidsregel van toepassing is, wordt uitgeoefend.

Artikel 2 Sluitingstijd café/restaurant in gebied 1

2.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 1 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een café of restaurant tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend te hebben.

Na 02.00 uur mogen op deze dagen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten tot het café of restaurant.

2.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 1 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een café of restaurant tot de volgende ochtend 02.00 uur geopend te hebben.

Artikel 3 Sluitingstijd café/restaurant in gebied 2 en 3

3.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 2 en 3 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een café of restaurant tot de volgende ochtend 02.00 uur geopend te hebben.

3.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 2 en 3 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een café of restaurant tot de volgende ochtend 01.00 uur geopend te hebben.

Artikel 4 Sluitingstijd sociëteiten in gebied 1

4.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 1 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een sociëteit tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend te hebben.

Na 02.00 uur mogen op deze dagen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten tot het café of restaurant.

4.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 1 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een sociëteit tot de volgende ochtend 02.00 uur geopend te hebben.

Artikel 5 Sluitingstijden sociëteiten in gebied 2 en 3

5.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 2 en 3 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een sociëteit tot de volgende ochtend 06.00 uur geopend te hebben.

5.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 2 en 3 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een sociëteit tot de volgende ochtend 06.00 uur geopend te hebben.

Artikel 6 Sluitingstijden snackbar/cafetaria/broodjeszaak in gebied 1

6.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 1 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een snackbar, cafetaria of broodjeszaak tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend te hebben.

6.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 1 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een snackbar, cafetaria of broodjeszaak tot de volgende ochtend 02.00 uur geopend te hebben.

Artikel 7 Sluitingstijden snackbar/cafetaria/broodjeszaak in gebied 2 en 3

7.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 2 en 3 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een snackbar, cafetaria of broodjeszaak tot de volgende ochtend 03.00 uur geopend te hebben.

7.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 2 en 3 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een snackbar, cafetaria of broodjeszaak tot de volgende ochtend 02.00 uur geopend te hebben.

Artikel 8 Sluitingstijden coffeeshop in gebied 1

8.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 1 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een coffeeshop tot de volgende ochtend 01.00 uur geopend te hebben.

8.2 Sluitingstijd zondag, maandag, dinsdag en woensdag

In gebied 1 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een coffeeshop tot 24.00 uur geopend te hebben.

Artikel 9 Sluitingstijden coffeeshop in gebied 2 en 3

9.1 Sluitingstijd zaterdag en zondag

In gebied 2 en 3 is het ondernemers van een coffeeshop op zaterdag en zondag niet toegestaan om de coffeeshop geopend te hebben.

9.2 Sluitingstijd maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

In gebied 2 en 3 kan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een vergunning worden verleend aan ondernemers om een coffeeshop tot 21.00 uur geopend te hebben. Het is ondernemers van een coffeeshop op deze dagen niet toegestaan om de coffeeshop tussen 12.00 uur en 13.00 uur geopend te hebben.

Artikel 10 Sluitingstijd ‘overige horeca’ in gebied 1, 2 en 3

10.1 Sluitingstijd donderdag, vrijdag en zaterdag

In gebied 1, 2 en 3 kan op donderdag, vrijdag en zaterdag een vergunning worden verleend aan ondernemers van een horecabedrijf dat valt onder de categorie ‘overige horeca’ om tot de volgende ochtend 02.00 uur het bedrijf geopend te hebben.

10.2 In gebied 1, 2 en 3 kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag een vergunning worden verleend aan ondernemers van een horecabedrijf dat valt onder de categorie ‘overige horeca’ om het bedrijf tot de volgende ochtend 01.00 uur geopend te hebben.

Artikel 11 Incidentele sluitingstijdenvergunning

11.1 In de gebieden 1 en 2 kan aan ondernemers van een café, restaurant, sociëteit of een horecabedrijf dat valt in de categorie ‘overige horeca’, 4 keer per kalenderjaar een incidentele vergunning worden verleend om het bedrijf tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend te hebben. Na 02.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten tot het bedrijf.

11.2 In de gebied 3 kan aan ondernemers van een café, restaurant of een horecabedrijf dat valt in de categorie ‘overige horeca’, 12 keer per kalenderjaar een incidentele vergunning worden verleend om het bedrijf tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend te hebben. Na 02.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten tot het bedrijf.

11.3 Om voor een incidentele sluitingstijdenvergunning in aanmerking te komen mogen ondernemers gedurende twee jaar voorafgaand aan de dag waarvoor de incidentele vergunning wordt aangevraagd, niet meer dan twee keer een overtreding van de sluitingstijden hebben gepleegd en dienen er geen herhaaldelijke terechte meldingen van overlast voor omwonende bekend te zijn.

11.4 Aan ondernemers van coffeeshops die gevestigd zijn in gebied 1,2 en 3 kan geen incidentele sluitingstijdenvergunning verleend worden.

Artikel 12 Sluitingstijden collectieve festiviteiten

12.1 In de gebieden 1 en 2 mogen ondernemers van een café, restaurant, sociëteit of een horecabedrijf dat valt in de categorie ‘overige horeca op de dagen die door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 4.1.2 van de APV Wageningen 2006 zijn aangewezen als collectieve festiviteit, het bedrijf tot de volgende ochtend 04.00 uur geopend hebben. Na 02.00 uur mogen tijdens deze dagen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten tot het café, restaurant of sociëteit.

12.2 In de gebieden 1 en 2 mogen ondernemers van een snackbar, cafetaria of broodjeszaak op de dagen die door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 4.1.2 van de APV Wageningen 2006 zijn aangewezen als collectieve festiviteit, het bedrijf tot de volgende ochtend 05.00 uur geopend hebben.

12.3 Voor ondernemers van coffeeshops geldt tijdens de door het college aangewezen collectieve festiviteiten hun reguliere sluitingstijdenvergunning.

Artikel 13 Sluitingstijden tijdens de jaarwisseling

13.1 Tijdens de jaarwisseling mogen ondernemers van bedrijven waarop deze beleidsregel van toepassing is hun bedrijf tot 06.00 uur geopend hebben.

13.2 De bepaling genoemd in artikel 13.1 van deze beleidsregel geldt niet voor ondernemers van coffeeshops. Voor deze ondernemers geldt tijdens de jaarwisseling hun reguliere sluitingstijdenvergunning.

Artikel 14 Schenkverbod/ verbod opnemen nieuwe bestellingen

Tijdens alle dagen van de week geldt in gebied 1, 2 en 3 een schenkverbod c.q. verbod om nieuwe bestellingen op te nemen vanaf een kwartier vóór sluitingstijdstip dat voor het desbetreffende bedrijf of gelegenheid geldt.

Artikel 15 Handhaving

Door de politie wordt bij overtreding van de sluitingstijden proces-verbaal opgemaakt. Na de tweede overtreding van de sluitingstijden binnen een periode van 12 maanden, krijgt de ondernemer een ‘vooraankondiging toepassing bestuursdwang’ van de burgemeester. In deze vooraankondiging wordt de ondernemer gewezen op de gevolgen bij een volgende overtreding van de sluitingstijden.

Na drie keer een overtreding van de sluitingstijden en/of een overtreding van vergunningvoorschriften, binnen een periode van 12 maanden, volgt de intrekking van de vergunning voor de duur van twee weken. Bij herhaling van een overtreding volgt de intrekking van de vergunning voor langere of onbepaalde tijd.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Wanneer de toepassing van de beleidsregel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan de burgemeester afwijken van de regeling.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006”.

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2006.

Bijlage 1 Kaart gebiedsindeling


1

Tot gebied 1 behoren bedrijven die gelegen zijn aan of binnen het gebied van de navolgende wegen: Lawickse Allee, hoofdrijbaan Stadsbrink, Bevrijdingsstraat, 5 mei Plein, Veerstraat, Rustenburg, Spijk, Grebbedijk, Havenafweg, Walstraat en Duivendaal.