Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beleidsregels m.b.t. vuurwerk bij of als evenement

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels m.b.t. vuurwerk bij of als evenement
CiteertitelBeleidsregels m.b.t. vuurwerk bij of als evenement
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Wassenaar, art. 2.2.2, lid 2, onder b en c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-200422-08-2012nieuwe regeling

17-02-2004

De Wassenaarder, 04-03-2004

11

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels m.b.t. vuurwerk bij of als evenement

 

 

 

De Burgemeester van Wassenaar;

Ter uitwerking van artikel 2.2.2, tweede lid, onder b. en c. van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar (evenement);

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Rieten daken

 • 1.

  Het is verboden vuurwerk af te steken binnen een afstand van 250 meter van rieten daken.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor het afsteken van zogenaamd laagvuurwerk, met dien verstande dat op een afstand van minimaal 30 meter vuurwerk mag worden afgestoken dat niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats weg schiet.

Artikel 2 Bos- en duingebied

 • 1.

  Het is verboden vuurwerk af te steken binnen een afstand van 250 meter van bos- en duingebied.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor het afsteken van laag vuurwerk, met dien verstande dat op een afstand van minimaal 100 meter vuurwerk mag worden afgestoken dat niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats weg schiet.

Artikel 3 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag dat artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar in werking is getreden.

 

Wassenaar, 17 februari 2004

Burgemeester van Wassenaar,