Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2005nieuwe regeling

12-09-2005

De Wassenaarder, 06-10-2005

05063

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening

De Raad der gemeente Wassenaar;

overwegende dat de kosten van de behandeling van een planschadeverzoek hoog zijn en dat door het opwerpen van een drempelbedrag personen die te lichtvaardig overwegen een claim in te dienen worden ontmoedigd,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus ‘05,

raadsvoorstel no. 05063;

gelet op artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:

b e s l u i t:

1.

Het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verhoogd met € 200,- en wordt vastgesteld op € 500,-

2.

Deze verordening treedt in werking op 13 september ’05.

Wassenaar, 12 september ‘05

De Raad voornoemd,

de Griffier

de Voorzitter