Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit maximumbijdrage baatbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maximumbijdrage baatbelasting 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbaatbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. 1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2013-12-16
  3. Gemeentewet, art. 222, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

De Wassenaarse Krant, 24-12-2013

1384

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maximumbijdrage baatbelasting 2014

‎nr. 1384

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013,

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2 van de Gemeentewet en het raadsbesluit

van 24 april 1995, no. 48;

 

b e s l u i t:

 

 

voor in voorkomende gevallen in het jaar 2014 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 2,00% op het voor het jaar 2013 vastgestelde bedrag van € 4.744,00,

 

-het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 4.838,00.

 

Wassenaar, 16 december 2013

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J.Th. Hoekema