Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Noodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar
CiteertitelNoodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar
Externe bijlagegewaarmerkte kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201420-05-2014nieuwe regeling

15-05-2014

www.wassenaar.nl en bewonersbrieven

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar

DE BURGEMEESTER VAN WASSENAAR:

 

Overwegende,

 • -

  dat op vrijdag 9 mei 2014 tijdens baggerwerkzaamheden aan de Amphoraweg ter hoogte van de Vinkbrug te Leiden een bom uit de Tweede Wereldoorlog is aangetroffen;

 • -

  dat na onderzoek besloten is deze bom te verplaatsen naar de locatie Valkenburgse Meer en ter plaatse onschadelijk zal worden gemaakt;

 • -

  dat het Valkenburgse Meer is gelegen in de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

 • -

  dat rekening moet worden gehouden met ontploffingsgevaar waardoor de gezondheid en de veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht en materiele belangen kunnen worden bedreigd in delen van de gemeente Leiden, Katwijk en Wassenaar;

 • -

  dat op grond van het bepaalde in artikel 39 van de Wet op de veiligheidsregio's voor de gemeenten Katwijk en Leiden de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands-Midden bevoegd gezag is;

 • -

  dat de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands-Midden en de burgemeester van de gemeente Wassenaar, in samenspraak met de burgemeester van Katwijk, het om die reden noodzakelijk vinden om, ieder voor zover bevoegd, een noodverordening vast te stellen ter bescherming van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen.

   

Gelet op artikel 176 Gemeentewet,

 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Noodverordening Ontmanteling Bom WOII mei 2014 Wassenaar

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kaart: de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 • b.

  bom: de op vrijdag 9 mei 2014 aan de Amphoraweg ter hoogte van de Vinkbrug te Leiden aangetroffen bom;

 • c.

  weg: de weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b. van de Wegenverkeersweg 1994.

Artikel 2  

Tenzij rechtstreeks betrokken bij het ontmantelen van de bom is het een ieder verboden om zich op maandag 19 mei van 10.30 uur tot 12.30 uur te bevinden in het als Ring 1 gearceerde gebied op de kaart.

Artikel 3  

Tenzij rechtstreeks betrokken bij het ontmantelen van de bom is het een ieder verboden zich op maandag 19 mei van 10.30 uur tot 12.30 uur binnen het als Ring 2 gearceerde gebied op de kaart in de buitenlucht op te houden of vee of huisdieren buitenshuis te laten verblijven tot een nader door de Burgemeester bekend te maken tijdstip.

Artikel 4  

Een ieder dient zich verwijderd te houden van het op de kaart als Ring 2 gearceerde gebied op maandag 19 mei van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Artikel 5  

Aanwijzingen van ambtenaren van politie, gegeven in het belang van de openbare orde of veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 6  

Deze verordening treedt in werking op maandag 19 mei om 10.30 uur en geldt tot maandag 19 mei 12.30 uur of op een eerder door de burgemeester bekend gemaakt tijdstip.

Wassenaar, 15 mei 2014

DE BURGEMEESTER VAN WASSENAAR

drs. J. Th. Hoekema