Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit kostenverhaal baatbelasting 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kostenverhaal baatbelasting 2016
CiteertitelBesluit kostenverhaal baatbelasting 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Gemeentewet, artikel 222, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2018Nieuwe regeling

14-12-2015

gmb-2015-125033

2981

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Wassenaar – Besluit kostenverhaal baatbelasting 2016

Z-21255-WS\besluit 02981

 

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2, van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

 

Besluit:

voor in voorkomende gevallen in het jaar 2016 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,2% op het voor het jaar 2015 vastgestelde bedrag van € 4.910,00,

 

  • -

    het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 4.968,00.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 14 december 2015

de griffier,

drs. G. de Schipper - Tinga

de voorzitter,

drs. J.Th. Hoekema