Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

‎Besluit kostenverhaal baatbelasting 2017 Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling‎Besluit kostenverhaal baatbelasting 2017 Wassenaar
CiteertitelBesluit kostenverhaal baatbelasting 2017 Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMaximumbedrag bekostiging door baatbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149 Gemw
  2. art. 222 lid 2 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2016

gmb-2016-188202

Z/16/002433/5519

Tekst van de regeling

Intitulé

‎Besluit kostenverhaal baatbelasting 2017 Wassenaar

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2016;

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2, van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

besluit:

 

Voor in voorkomende gevallen in het jaar 2017 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,0% op het voor het jaar 2016 vastgestelde bedrag van € 4.968,00,

 

  • het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 5.017,00.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 12 december 2016

de griffier,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter, plv.

dr. E.C.M.Ooms