Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar
CiteertitelBesluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit is mede vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201721-12-2017nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2017-223975

Z/17/12491/38373
21-12-2017rectificatie (toevoeging aan besluit II van het gedeelte na het e-mailadres)

28-11-2017

gmb-2018-4275

Z/17/12491/38373

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wassenaar;

 

gelet op het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur en gelet op artikel 2:15 en artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

 • I.

  dat de elektronische weg wordt opengesteld voor het indienen van Wob-verzoeken, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur en voor het indienen van Who-verzoeken, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

 • II.

  dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van de pagina “Wob-verzoek of Who-verzoek indienen" dat vindbaar is op de website van de gemeente Wassenaar (www.wassenaar.nl) en toegankelijk is met DigiD, E-herkenning en eIDAS;

 • III.

  dat het indienen van een Wob- of Who-verzoek per e-mail of faxbericht niet mogelijk is;

 • IV.

  dat het besluit dat de elektronische weg, als bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht, voor de indiening van een verzoek om openbaarmaking van documenten of gegevens ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur niet openstaat, hierbij wordt ingetrokken;

 • V.

  dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit openstellen elektronische weg Wob- en Who-verzoeken Wassenaar;

 • VI.

  het besluit in werking te laten treden op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld op 28 november 2017,

de secretaris,

H.I.P. Oppatja

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Aldus vastgesteld op 28 november 2017,

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot


1 Besluit II is gerectificeerd (toevoeging van de tekst na het e-mailadres).