Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit kostenverhaal baatbelasting 2018 Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kostenverhaal baatbelasting 2018 Wassenaar
CiteertitelBesluit kostenverhaal baatbelasting 2018 Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-224223

Z/17/13958/45602

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kostenverhaal baatbelasting 2018 Wassenaar

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2017;

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2, van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

besluit:

 

voor in voorkomende gevallen in het jaar 2018 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 1,0% op het voor het jaar 2017 vastgestelde bedrag van € 5.017,00,

 

  • -

    het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 5.087,00

  • -

    de besluiten kostenverhaal baatbelasting 2015, 2016 en 2017 in te trekken met ingang van 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van gehouden op 12 december 2017

de griffier,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter,

Ch. B.Aptroot