Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar
CiteertitelBesluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201721-12-2017nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2017-225368

Z/17/12491/38375
21-12-2017rectificatie (e-mailadres in besluit II)

28-11-2017

gmb-2018-4246

Z/17/12491/38375

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:15 en artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • I.

  dat de elektronische weg wordt opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften als bedoeld in afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • II.

  dat daarbij ten aanzien van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten afkomstig van het college gebruik kan worden gemaakt het volgende e-mailadres bezwaarrechtspositie@wassenaar.nl;

 • III.

  dat daarbij ten aanzien van bezwaarschriften gericht tegen overige besluiten afkomstig van het college gebruik kan worden gemaakt van het formulier “Bezwaarschrift indienen” dat vindbaar is op de website van de gemeente Wassenaar (www.wassenaar.nl) en toegankelijk is met DigiD, E-herkenning en eIDAS;

 • IV.

  dat aan het vereiste van ondertekening van het bezwaarschrift wordt voldaan als gebruikt wordt gemaakt van DigiD, E-herkenning of eIDAS;

 • V.

  dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften collegebesluiten gemeente Wassenaar;

 • VI.

  het besluit in werking te laten treden op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

   

Aldus vastgesteld op 28 november 2017,

de secretaris,

H.I.P. Oppatja

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot