Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beluit kostenverhaal baatbelasting 2019 Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeluit kostenverhaal baatbelasting 2019 Wassenaar
CiteertitelBesluit kostenverhaal baatbelasting 2019 Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Besluit kostenverhaal baatbelasting 2018 Wassenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-277769

Z/18/024920

Tekst van de regeling

Intitulé

Beluit kostenverhaal baatbelasting 2019 Wassenaar

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018;

 

gelet op de artikelen 149 en 222, lid 2, van de Gemeentewet en het raadsbesluit van 24 april 1995, no. 48;

besluit:

voor in voorkomende gevallen in het jaar 2019 te nemen bekostigingsbesluiten ten behoeve van de invoering van baatbelasting, met toepassing van een inflatiecorrectie van 2,3% op het voor het jaar 2018 vastgestelde bedrag van € 5.087,00,

 

  • -

    het maximum bedrag van de per gebate onroerende zaak in de vorm van baatbelasting te verhalen bijdrage vast te stellen op (afgerond) € 5.204,00.

     

  • -

    het besluit kostenverhaal baatbelasting 2018 in te trekken met ingang van 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 18 december 2018

de griffier,

drs. G. deSchipper – Tinga

de voorzitter,

J.F.Koen