Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Verordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest 2017
CiteertitelVerordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpherbenoeming dijkgraaf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 46 Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017Onbekend

31-05-2017

GVOP

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening herbenoeming dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest 2017