Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Ontwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOntwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2018Nieuwe regeling

11-12-2018

wsb-2019-1010

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 11 december 2018 de ontwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 vastgesteld.

De ontwerpverordening ligt vanaf nu zes weken ter inzage.

Zienswijze 

U kunt een zienswijze indienen over de ontwerpverordening. Uw zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

Meer informatie 

Heeft u vragen over de verordening of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling bestuurlijk juridische zaken via het telefoonnummer 050-304 8911.