Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidslijn “Glas of Plastic?”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidslijn “Glas of Plastic?”
CiteertitelBeleidslijn “Glas of Plastic?”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert
 3. artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2017artikel 2

15-08-2017

Gemeenteblad 2017, 146794

BW-0010680
29-06-201724-08-2017artikel 1, 2, 3, 4

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 109739

BW-0010680
23-04-201629-06-2017nieuwe regeling

19-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 22-04-2016

BW-009312

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn “Glas of Plastic?”

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

 

 • -

  binnen de gemeente beleidsregels zijn vastgesteld ten aanzien van evenementen en het plaatsen van buitentaps;

 • -

  hieromtrent ook afspraken zijn gemaakt met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert en diverse ondernemers;

 • -

  uit de evaluatie Carnaval Weert 2016 is gebleken dat deze afspraken niet of onvoldoende worden nageleefd en/of haalbaar zijn gebleken;

 • -

  door het gebruik van glas in de openbare ruimte de veiligheid van bezoekers alsmede de openbare orde in het gedrang kunnen komen;

 • -

  het daarom gewenst is nadere maatregelen te treffen die het gebruik van glaswerk en drinkgerei van glas in de openbare ruimte niet meer toestaan in bepaalde situaties en bij bepaalde gelegenheden;

 • -

  deze maatregelen vooralsnog voor de periode van één jaar worden getroffen;

 • -

  onderhavige beleidslijn geldt als pilot ter aanvulling van de eerder vastgestelde beleidslijnen van de gemeente Weert;

 • -

  het evenemententerrein geldend tijdens kermis en carnaval aansluit aan de actualiteit van de binnenstand;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:25 en 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert;

 

besluiten:

 • 1.

  vast te stellen de volgende beleidslijn “Glas of Plastic”;

 • 2.

  evenemententerrein:

  • a.

   het gebied dat is aangeduid in de evenementenvergunning;

  • b.

   voor de Carnaval en Kermis geldt gemarkeerde gebied in onderstaand kaartje:

 • 3.

  dit geldt tijdens de Carnaval en Kermis voor:

  • a.

   vrijdag van 18:00 uur tot en met woensdag 03:00 uur

    

 • 4.

  deze beleidslijn treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Weert, 19 april 2016

Burgemeester en wethouders,

M.H.F.Knaapen A.A.M.M.Heijmans

gemeentesecretaris burgemeester 

De burgemeester van Weert,

A.A.M.M.Heijmans