Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende Beleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017
CiteertitelBeleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht
 2. art. 10 lid 4 Subsidieregeling Evenementen Weert 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201701-01-2017nieuwe regeling

21-03-2017

Gemeenteblad 2017, 48138

BW-010460

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 lid 4 van de Subsidieregeling Evenementen Weert 2017;

 

besluiten de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

Beleidsregel Evenementensubsidie Weert 2017

 

Artikel 1 Beoordeling begroting

 • 1.

  Bij de beoordeling van de begroting van een evenement, zoals bedoeld de Subsidieregeling Evenementen Weert 2017, worden uitsluitend de volgende kostensoorten betrokken:

  • a.

   huur accommodatie dan wel het plaatsen van een tijdelijke voorziening met bijhorende faciliteiten en de aankleding hiervan;

  • b.

   huur installatie voor licht en/of geluid;

  • c.

   kleding (bij podiumvoorstellingen);

  • d.

   kosten voor artistieke leiding (dirigent, regisseur);

  • e.

   kosten begeleiding (orkest);

  • f.

   legeskosten voor benodigde vergunningen;

  • g.

   verzekeringskosten;

  • h.

   Buma-rechten;

  • i.

   kosten van catering voor vrijwilligers gedurende de activiteit ad maximaal € 5,- per persoon;

  • j.

   kosten van professionele inzet voor werkzaamheden die gebruikelijker wijze niet door vrijwilligers worden gedaan;

  • k.

   PR- en publiciteitskosten (10% van de begroting tot een maximum van € 3.000,-).

 • 2.

  Alleen de daadwerkelijke en noodzakelijke kosten worden bij de berekening betrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 21 maart 2017.

De secretaris, de burgemeester,