Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Besluit privaatrechtelijke tarieven 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Besluit privaatrechtelijke tarieven 2019
CiteertitelBesluit privaatrechtelijke tarieven 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de privaatrechtelijke tarieven 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283173

DJ-635891

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Besluit privaatrechtelijke tarieven 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen het:

 

Besluit privaatrechtelijke tarieven 2019

Artikel I: Privaatrechtelijke tarieven

Omschrijving

Product

Tarief 2018

Tarief 2019

 

 

 

 

Loon / tractie

Uurloon Ruimte OG Beheer (Midden)

€ 74,61

€ 88,79

 

Uurloon Ruimte OG Beheer (Hoog)

€ 91,42

€ 108,79

 

Uurloon Ruimte OG Engineering (Midden)

€ 75,50

€ 89,85

 

Uurloon Ruimte OG Engineering (Hoog)

€ 95,30

€ 113,41

 

Uurloon Ruimte Team Openbaar Gebied (Laag)

 

 

 

Uurloon Ruimte Team Openbaar Gebied (Midden)

€ 55,50

€ 66,05

 

Uurtarief bestelwagens

€ 65,09

€ 77,46

 

 

 

 

Zwembad

Fietskluis zwembad

€ 1,00

€ 1,20

 

 

 

 

Bestrating

Aanleg inrit in eigen beheer

€ 68,85

€ 81,95

 

Aanleg inrit door aannemer

€ 365,15

€ 434,55

 

 

 

 

Riolering

Woonhuisaansluiting

€ 1.400,00

€ 1.666,00

 

Bedrijfsaansluiting

€ 2.000,00

€ 2.380,00

 

 

 

 

Lichtreclame

Singel en overige wegen

€ 351,50

€ 418,30

 

Ringbaan

€ 478,55

€ 569,50

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekking

 

 

 

 

Champagne voorziening bode

€ 92,20

€ 109,70

 

toeslag per persoon.

 

 

 

 

 

 

Faciliteiten

Cover voor een paspoort, per cover

€ 1,45

€ 1,45

 

Cover voor een Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

, per cover

€ 1,10

€ 1,75

 

Cover voor een rijbewijs, per cover

€ 1,10

€ 1,75

 

 

 

 

Rijwielstalling

 

 

 

 

Dagkaart

€ 0,00

€ 0,00

 

Strippenkaart (max. 10 stallingen)

€ 0,00

€ 0,00

 

Maandkaart

€ 0,00

€ 0,00

 

Jaarkaart

€ 0,00

€ 0,00

 

Artikel II Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De privaatrechtelijke tarieven 2018, vastgesteld bij collegebesluit van 7 november 2017, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op overeenkomsten, die voor die tijd gesloten zijn.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in het tweede lid genoemde datum, het ingetrokken besluit gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit privaatrechtelijke tarieven 2019”.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

18 december 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heymans