Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent planologische afwijkingsmogelijkheden Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent planologische afwijkingsmogelijkheden Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening
CiteertitelBeleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-28671

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent planologische afwijkingsmogelijkheden Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 23 januari 2019 beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 15582.]

 

Op 1 mei 2018 is de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht door burgemeester en wethouders vastgesteld. 

Aanpassing van de mogelijkheid voor kamerbewoning in reguliere woningen.

In de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ is reeds de mogelijkheid opgenomen voor kamerbewoning. De voorwaarden worden aangescherpt. Zo mag aanvullend maximaal 10% van de woningen in een straat of gebied met dezelfde postcode (6-cijferig postcodegebied) worden verhuurd in de vorm van kamerbewoning. Verder zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 of de daaropvolgende beleidsnota.

Aanpassen van de mogelijkheid voor geclusterde huisvesting op agrarische bouwkavels.

In het bestemmingsplan voor het buitengebied is een binnenplanse afwijking opgenomen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers op het agrarisch bouwkavel. Aan deze afwijking zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat de personen werkzaam dienen te zijn binnen het betreffende agrarische bedrijf. Met deze 1e herziening komt deze voorwaarde te vervallen, zodat ook personen die niet op het agrarisch bedrijf werkzaam zijn ter plaatse gehuisvest mogen worden. Tevens wordt de mogelijkheid toegevoegd dat huisvesting naast transformatie van een bedrijfsgebouw ook gerealiseerd mag worden in de vorm van nieuwbouw. Verder zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 of de daaropvolgende beleidsnota.

Toevoegen van de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen.

De mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen wordt toegevoegd. Het betreft een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Er zijn maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen toegelaten, maximaal 1 initiatief per bedrijventerrein, per initiatief maximaal 400 personen. Op Centrum-Noord is geen huisvesting toegelaten. Verder zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 of de daaropvolgende beleidsnota.

Toevoegen van de mogelijkheid voor overnachting voor vrachtwagenchauffeurs op bedrijventerreinen.

De mogelijkheid voor overnachting van vrachtwagenchauffeurs op het bedrijventerrein wordt toegevoegd. Het betreft een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Er is geen maximum gedefinieerd ten aanzien van het aantal initiatieven en het aantal slaapplaatsen. Verder zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 of de daaropvolgende beleidsnota.

Behoort bij besluit van burgemeester

en wethouders van Weert van 8 januari 2019

G. Brinkman

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans

burgemeester