Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit vaststellen ongewijzigde tarieven 2016 marktgelden en scheepvaartrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststellen ongewijzigde tarieven 2016 marktgelden en scheepvaartrechten
CiteertitelBesluit vaststellen ongewijzigde tarieven 2016 marktgelden en scheepvaartrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2015

gmb-2015-128275

Z.52346/D.2648

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststellen ongewijzigde tarieven 2016 marktgelden en scheepvaartrechten

 

 

Raadsbesluit

behoort bij raadsvoorstel registratienummer Z.52346/D.2648

De raad van de gemeente Weesp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelezen de ‘Belastingparagraaf 2016’, als onderdeel van de in de begrotingsraad van 2015 vastgestelde gemeentebegroting 2016.

BESLUIT:

De tarieven marktgelden en scheepvaartrechten, zoals opgenomen in respectievelijk de ‘Marktgeldverordening 2014’ en de ‘Verordening scheepvaartrechten 2011’ voor het belastingjaar 2016 niet te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

16 december 2015.

De raad voornoemd,

Drs. M. Frensel,

Wnd griffier

B.J. van Bochove,

voorzitter