Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over het benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020 (Benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over het benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020 (Benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020)
CiteertitelBenoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319088

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp houdende regels over het benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020 (Benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Weesp,

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, en artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 

 • 1.

  aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaren:

  • -

   Voor de heffing van en invordering van:

   •  
    • De rioolheffing;

    • De scheepvaartrechten;

    • leges vermeld onder de nummers 1.20.2 t/m 1.20.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij Stichting Waternet: de algemeen directeur, het afdelingshoofd van de afdeling Klantenservice en betalingen, met als aandachtsgebied Belastingen, de resultaatmanager van de unit Betalen binnen de afdeling Klantenservice en Betalingen, de teamleider bedrijfsbureau Leidingwerken, de directeur Assets en Operatie, de directeur Dienstverlening en de directeur Financiën en Control.

  • -

   Voor het verrichten van deurwaarders- en invorderingswerkzaamheden:

   • Bij Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public): de medewerkers die belast zijn met deurwaarders- en invorderingswerkzaamheden.

  • -

   Voor het verrichten van deurwaarders- en invorderingswerkzaamheden:

   • Bij Invorderingskantoor Nederland BV: de medewerkers die belast zijn met deurwaarders- en invorderingswerkzaamheden.

 • 2.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet:

  • -

   Voor de heffing en invordering van de scheepvaartrechten en de rioolheffing:

   • Bij Stichting Waternet: de algemeen directeur, de directeur Dienstverlening, de directeur Assets en Operatie en de teamleider Bedrijfsbureau Leidingwerken.

  • -

   Voor de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing, de leges op grond van de thans geldende Legesverordening en bijbehorende Legestabel, de onroerendezaakbelastingen, de parkeerbelastingen, de precariobelasting, de rioolheffing, de roerende ruimtebelastingen, de lijkbezorgingsrechten, de scheepvaartrechten, de marktgelden en de reclamebelasting:

   • Bij de directie Belastingen: de directeur, de senior Inspecteur en de Inspecteur.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •   
    • leges vermeld onder de nummers 1.20.2 t/m 1.20.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Stadsarchief Amsterdam: de Gemeentearchivaris en het Hoofd Dienstverlening.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •   
    • leges vermeld onder de nummers 1.20.2 t/m 1.20.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 1, hoofdstuk 9 ‘‘Overige publiekszaken’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 1, hoofdstuk 18 ‘Verkeer en vervoer’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Verkeer en Openbare Ruimte: het hoofd van de afdeling Kennis en Kaders;

   • Bij de stadsdelen: de stadsdeelsecretarissen, de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving en de managers Stadsloketten.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •   
    • leges vermeld in Titel 1, hoofdstuk 18 ‘Verkeer en vervoer’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Basisinformatie: de directeur, diens plaatsvervanger en de manager stafbureau.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges vermeld in Titel 1, hoofdstuk 11 ‘Huisvestingswet 2014’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Wonen: de directeur en diens plaatsvervanger.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges vermeld onder de nummers 1.20.2 t/m 1.20.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam: de directeur, diens plaatsvervanger en de business controller.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   • leges vermeld in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening. Bij de directie Dienstverlening: de directeur Dienstverlening; de manager Stadsloketten;

   • Bij de stadsdelen: de stadsdeelsecretarissen, de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges genoemd in Titel 2, hoofdstuk 3 ‘Omgevingsvergunning’ in de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de stadsdelen: de stadsdeelsecretarissen, de afdelingsmanagers Vergunningen, Toezicht en Handhaving, en de teammanagers van de afdeling Vergunningen, toezicht en Handhaving.

  • -

   Voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen:

   • Bij de directie Toezicht Handhaving Openbare Ruimte: de directeur;

  • -

   Voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen, met dien verstande dat hij tevens mede bevoegd is te handelen inzake bezwaar- en beroepsprocedures parkeerbelasting ten aanzien van feiten die zich hebben voorgedaan onder zijn rechtsvoorgangers:

   • Bij de directie Parkeren: de directeur.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 3 ‘Prostitutiebedrijven’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de stadsdelen: de stadsdeelsecretarissen en de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges vermeld in 1.20.2 t/m 1.20.3.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie Communicatie: de directeur;

   • Bij de directie Stedelijke Bestuursadvisering: de directeur;

   • Bij de directie Openbare Orde en Veiligheid: de directeur;

   • Bij de directie Juridische Zaken: de directeur;

   • Bij de directie Middelen en Control van Bestuur en Organisatie: de directeur.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • leges vermeld in Titel 2, hoofdstuk 5 ‘Teruggaaf’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 2 ‘Organiseren evenementen of markten’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de stadsdelen: de stadsdeelsecretarissen en de afdelingsmanagers en teammanagers Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

  • -

   Voor de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten:

   • Bij de stadsdelen Oost, Zuid, Zuidoost en Noord: de directeur van De Nieuwe Ooster/De Nieuwe Noorder;

   • Bij de stadsdelen Oost, Zuid, Zuid en Zuidoost: de stadsdeelsecretarissen;

   • Bij De Nieuwe Ooster: de directeur;

   • Bij De Nieuwe Noorder: de directeur.

  • -

   Voor de heffing en invordering van:

   •  
    • de markt- en standplaatsgelden;

    • leges vermeld in 1.20.1.1 van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening;

    • leges vermeld in Titel 3, hoofdstuk 7 ‘In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking’ van de Legestabel behorende bij de thans geldende Legesverordening.

   • Bij de directie stadswerken: de directeur Stadswerken, de manager Markten en de senior adviseur Markten.

 • 3.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   Voor de bepaling en de vaststelling van de waarde van in Weesp gelegen onroerende zaken:

   • Bij de directie Belastingen: de directeur, de senior Inspecteur en de Inspecteur.

 • 4.

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

  • Bij de directie Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies, de belastingdeurwaarder (als bedoeld in besluit VI);

  • Bij Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public: de teamleider Administratieve Invordering, de medewerker Administratieve Invordering allround senior, de medewerker Administratieve Invordering allround, de administratief medewerker Invordering.

 • 5.

  aan te wijzen als de belastingdeurwaarder/betekenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet:

  • Bij de directie Belastingen: het afdelingshoofd Incasso & Invordering, de teamleiders Incasso en Invordering en de belastingdeurwaarders;

  • Bij Mandaat BV handelend onder de naam van Cannock Chase Public: de belastingdeurwaarders;

  • Bij Invorderingskantoor Nederland BV: de belastingdeurwaarders.

 • 6.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de leges in de Legestabel, behorende bij thans geldende Legesverordening, de rioolheffing, de precariobelasting, de reclamebelasting, de roerende ruimtebelastingen, de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelastingen, de lijkbezorgingsrechten, de scheepvaartrechten en de marktgelden:

  • Bij de directie Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies.

 • 7.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • Bij de directie Belastingen: Het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies, de belastingdeurwaarder (als bedoeld in besluit VI);

 • 8.

  aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

  • Bij de directie Belastingen: het afdelingshoofd Waardebepaling, Heffing & Toezicht, het afdelingshoofd Incasso & Invordering, het afdelingshoofd Centrale processen & Advies.

 • 9.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2020.

 • 10.

  dat dit besluit wordt aangehaald als Benoemings- en aanwijzingsbesluit heffing en invordering gemeentelijke belastingen Weesp 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

B.J. vanBochove

burgemeester, wnd

A.M.Roos

gemeentesecretaris