Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010
CiteertitelVerordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuurrecht, art. 4:88

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2010Nieuwe regeling

24-06-2010

WeesperNieuws, 07-07-2010

Z.10-7466/D.10-4406

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010

 

 

Artikel 1  

Voor de volgende geldschulden wordt bepaald dat geen beschikking behoeft te worden vastgesteld alvorens een geldsom moet worden betaald:

 • a.

  vergoeding voor werkzaamheden aan de Algemene commissie bezwaarschriften;

 • b.

  vergoeding voor werkzaamheden aan de Commissie bezwaarschriften ambtenarenzaken;

 • c.

  vergoeding voor werkzaamheden Welstands- en monumentencommissie.

Artikel 2  

De betaaltermijn voor geldschulden als bedoeld in het eerste lid is vier weken.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4  

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening bestuurlijke geldschulden 2010’.