Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Betuwe

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201901-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-49021

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe;

 

gelet op de artikelen 231 en 264a van de Gemeentewet, de artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat de uitvoeringstaken met betrekking tot de gemeentelijke heffingen en belastingen (anders dan de taken die door Belastingsamenwerking Rivierenland worden verzorgd) worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

 

gelet op het aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar van 8 januari 2019, nummer 1;

 

besluit

 

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b en c, van de gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren, werkzaam bij Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 

 • 1.

  De heer E.W.J. Mens, geboortedatum 17-02-1968

 • 2.

  De heer A. van der Molen, geboortedatum 12-06-1953

 • 3.

  De heer R.N. van Twisk, geboortedatum 14-05-1968

 • 4.

  Mevrouw S. van Toorn – Rieuwers, geboortedatum 23-08-1982

 • 5.

  Mevrouw G. Caldenhoven, geboortedatum 16-08-1984

 • 6.

  Mevrouw S.H. van Butzelaar – de Bodt, geboortedatum 02-07-1959

 • 7.

  Mevrouw J.C.A. Toor - Berkien, geboortedatum 28-05-1973

 • 8.

  Mevrouw D.A. Been – de Weijer, geboortedatum 12-11-1982

 • 9.

  Mevrouw C.F.W.F. van Empel, geboortedatum 17-08-1971

 • 10.

  Mevrouw M.C.J. van Weelden – Overheul, geboortedatum 03-05-1974

 • 11.

  Mevrouw Th.E. Veerman – Batenburg, geboortedatum 15-02-1955

 • 12.

  Mevrouw M. van Ingen – Sluymers, geboortedatum 26-08-1985

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe d.d. 8 januari 2019, nummer 1.

De secretaris,

K. Coesmans

De burgemeester,

H. Keereweer