Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit hondenuitrengebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit hondenuitrengebieden
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenuitrengebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening Westland 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2018artikel 1, bijlage 9

07-08-2018

gmb-2018-207285

18-0026708
16-03-201831-08-2018artikel 1, bijlage 9

27-02-2018

Gemeenteblad Westland, 15-03-2018

Gbw18, 05
25-11-201616-03-2018aanhef, bijlage 1

08-11-2016

Groot Westland, 24-11-2016

Gbw 2016, 28
13-06-201425-11-2016bijlage 7

13-05-2014

Gemeenteblad Westland, 12-06-2014

Gbw, 2014, 13
01-07-201113-06-2014nieuwe regeling

19-04-2011

Gemeenteblad Westland, 23-06-2011

2011, 28

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het Aanwijzingsbesluit hondenuitrengebieden

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2016 (hierna: APV) dat luidt:

 

Artikel 2:57 Loslopende honden

 

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

  • b.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • c.

   op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2.

  Het bepaalde verbod in het eerste lid aanhef en onder a is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.

  De verboden genoemd in het eerste lid, aanhef en onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond;

 

Overwegende dat er voor hondbezitters voldoende mogelijkheden moeten zijn om hun hond onaangelijnd te kunnen laten lopen/rennen;

 

Overwegende dat deze mogelijkheden moeten worden gecreëerd door aanwijzing van plaatsen waar het verbod van artikel 2:57, lid 1 aanhef en onder a. APV niet geldt;

 

Overwegende dat de aan te wijzen plaatsen qua inrichting en/of ligging verkeersoverlast en –onveiligheid door loslopende honden moeten voorkomen;

 

Besluit, op grond van artikel 2:57, lid 2 APV de hierna te noemen plaatsen aan te wijzen als plaats waar het verbod genoemd in artikel 2:57, lid 1 aanhef en onder a APV niet geldt:

 • 1.

  Hofpark te Wateringen (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-12);

 • 2.

  Veilingweg te De Lier (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-02);

 • 3.

  Recreatiegebied De Wollebrand te Honselersdijk (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-05) ;

 • 4.

  Prinsenbos te Naaldwijk (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-09);

 • 5.

  Slaperdijk te Monster (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-08);

 • 6.

  Rijnvaartpark te 's-Gravenzande (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-03-A);

 • 7.

  Oranjepark te 's-Gravenzande (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-03-B);

 • 8.

  Groenstrook Kon. Julianalaan te 's-Gravenzande (zoals aangegeven op tekening WE-11-010-03-C).

 • 9.

  [vervallen]

 

Voornoemde tekeningen kunnen worden ingezien bij het Bedrijvenloket (op het gemeentekantoor te 's-Gravenzande).

 

Motivering

De bij punt 1. tot en met 8. genoemde plaatsen worden aangewezen als plaats waar het verbod van artikel 2:57, lid 1 aanhef en onder a. APV niet geldt, omdat juist deze plaatsen qua inrichting en/of ligging verkeersoverlast en –onveiligheid door loslopende honden voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak.

Bijlage9.  

[vervallen]