Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Besluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
CiteertitelBesluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 81h 
  2. Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Wijchen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Wegwijs, 09-11-2011

11/8984

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren

 

 

 

Besluit tot het aanwijzen van een verzamelplaats voor dode gezelschapsdieren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

gelet op artikel 81h van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Wijchen;

besluit:

Dierenasiel De Mere, Hoeveweg 21 te Balgoij aan te wijzen als verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 van voornoemde verordening.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 november 2011.

De voorzitter, De secretaris,