Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen
CiteertitelRegels grafbedekkingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is samen met de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Winsum en de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten deel van de nota Begraven en Begraafplaatsen gemeente Winsum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2011, art. 18, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2011Nieuwe regeling

21-06-2011

De Wiekslag, 19-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van de gemeente Winsum,

gelet op artikel 18, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2011;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenktekens en grafbeplanting op een graf;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend;

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het voor grafbedekking beschikbare oppervlak (2.00 meter x 0.90 meter) niet overschrijden;

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden;

 • 4.

  Bij de plaatsing dienen de aanwijzingen van de beheerder te worden gevolgd.

Artikel 5. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6. Winterharde gewassen

 • 1.

  Bomen zijn niet toegestaan als grafbeplanting. De toegestane winterharde gewassen mogen bij volle wasdom de voor grafbedekking beschikbare oppervlakte (2.00 meter x 0.90 meter) niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden;

 • 2.

  Bij het planten dienen de aanwijzingen van de beheerder te worden gevolgd.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 juli 2011

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011,

De secretaris,

De voorzitter,