Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Subsidieregeling duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen
CiteertitelSubsidieregeling duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier Subsidieregeling Duurzaam Bouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 2011, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2013Nieuwe regeling

12-02-2013

De Wiekslag, 26-02-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen

 

 

Duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen
DUURZAAM BOUWEN IN DE GEMEENTE WINSUM

Duurzaam bouwen stijgt de laatste jaren behoorlijk in populariteit. Want wie wil niet bijdragen aan een duurzame wereld, ook voor onze kinderen ? En wie wil niet de steeds verder stijgende energielasten drukken door energie-besparende voorzieningen te treffen? Ook u als woningeigenaar heeft hier wellicht wel oren naar.

 

De gemeente Winsum stimuleert duurzaam bouwen en leven. Om de financiële drempel ten aanzien van duurzaam bouwen te verlagen, heeft zij voor haar inwoners daarom een duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. Het geld uit dit fonds kan worden aangevraagd om daarmee maximaal 50% van de extra bouwkosten voor duurzame maatregelen aan nieuw te bouwen woningen mee te bekostigen.

HOE WORDT SUBSIDIE TOEGEKEND?

U dient vóór 1 juni 2013 schriftelijk een subsidieaanvraag in. U gebruikt daarvoor het bijgevoegde formulier “Subsidieregeling Duurzaam Bouwen”.

 

Het college toetst of de aanvraag ontvankelijk is en voldoet aan de voorwaarden.

 

Na 1 juni 2013 beoordeelt het college vervolgens de hoogte van de subsidie. Er is een subsidieplafond van € 257.000,--. Dat betekent dat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan kan worden toegekend de subsidieverdeling naar rato is. De subsidie wordt in ieder geval verstrekt tot een aangevraagd bedrag van € 850,-- en bedraagt maximaal € 2.500 per woning.

WAARVOOR KUNT U SUBSIDIE KRIJGEN?

De te subsidiëren individuele voorzieningen zijn:

– Fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen)

– Zonneboiler voor tapwater

– Zonneboiler voor tapwater en CV

– Warmtepomp lucht/water of water/water

– Warmtepomp op ventilatielucht

– Gelijkstroom energiezuinige ventilatie-unit

– Voorverwarming ventilatielucht door middel van grondbuis

– Decentrale balansventilatie

– Grasdak

– Waterbesparende maatregelen (bijvoorbeeld Gustavbergsysteem) – Regenwateropvang: regenton wordt tegen gereduceerd tarief ter beschikking gesteld

– Intelligente uitlezing van slimme meter (i-CARE module): 24 maanden abonnement t.w.v. 185,- euro

– EPA- advies, alleen ten behoeve van het kunnen aanvragen van de duurzaamheidslening die de provincie waarschijnlijk in het voorjaar gaat openstellen.

 

U kunt ook collectief, bijvoorbeeld met een aantal buren, subsidie aanvragen. De te subsidiëren voorzieningen collectief zijn:

-Alle bovenstaande maatregelen

- Extra kosten i.v.m. engineering en advisering en organisatie: maximaal 50%

WELKE VOORWAARDEN GELDEN ER?
 • 1.

  U bent eigenaar van een woning in de woonwijk De Brake II in Winsum, De Groenlanden in Sauwerd of Oosterhuisen in Baflo

 • 2.

  Uw subsidieaanvraag moet voor 1 juni 2013 zijn ontvangen door de gemeente. Het aanvraagformulier Subsidieregeling Duurzaam Bouwen moet worden gebruikt.

 • 3.

  Bij de aanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens worden overgeleverd:

  - De gekozen maatregel (zie lijst op p.3)

  - Offerte aannemer en of installateur, of factuur ingeval van een subsidieaanvraag met terugwerkende kracht.

  - Indien er van andere subsidiemogelijkheden gebruik wordt gemaakt, aangeven voor welke maatregel

  - Voldoende technische omschrijvingen om de maatregel te kunnen beoordelen.

  - Indien de subsidie wordt aangevraagd voor een EPA, een kopie van het aanvraagformulier voor de duurzaamheidslening van de provincie.

 • 4.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor de voorzieningen zoals genoemd op p.3. Het college kent maximaal 50% van de kosten van de hiervoor genoemde voorzieningen toe tot maximaal € 2.500 per woning. Een aanvraag beneden € 250 wordt niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. Na gereedmelding bij bouw- en woningtoezicht en een positief verlopen oplevercontrole wordt een vaststellingsbeschikking afgegeven en tot uitbetaling overgegaan.

 • 6.

  Er is een subsidieplafond van € 257.000,--. Dat betekent dat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan kan worden toegekend de subsidieverdeling naar rato is. De subsidie wordt in ieder geval verstrekt tot een aangevraagd bedrag van 850,-- . Daar bovenop wordt naar rato uitgekeerd tot een maximum van € 2.500,--

 • 7.

  U kunt de subsidie aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

 • 8.

  Voor woningen die niet voor 1 juni 2013 zijn gebouwd geldt dat subsidie kan worden aangevraagd tot 6 maanden na de opleverdatum van de woning.

 • 9.

  Voor zover er ook mogelijkheden zijn voor andere subsidies, dient hiervan optimaal gebruik gemaakt te worden. Rijks- of provinciale subsidie dient vooraf aangevraagd te worden. Vooraf aangevraagde rijks- of provinciale subsidie heeft geen invloed op deze subsidie uit het duurzaamheidsfonds.

 • Aan het aanvragen van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen aansprakelijkheid van worden afgeleid.

   

  Aanvraagformulier Subsidieregeling Duurzaam Bouwen