Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Beleidsnotitie inzake standplaats- en ventvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie inzake standplaats- en ventvergunningen
CiteertitelBeleidsnotitie inzake standplaats- en ventvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-1990Nieuwe regeling

07-05-1990

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie inzake standplaats- en ventvergunningen

 

 

Beleidsnotitie inzake standplaats- en ventvergunningen

Vastgesteld door B&W op 7 mei 1990

 • ·

  Ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het venten op één dag de volgende beleidslijn te hanteren:

  • -

   de aanvragers dienen exact aan te geven in welke kernen men wil gaan venten. Bij het verlenen van de vergunningen wordt een periode van veertien dagen tussen de verschillende acties aangehouden.

  • -

   In bijzondere gevallen kan de periode tussen twee acties beperkt worden tot één week, dit zal van geval tot geval moeten worden bezien.

Als richtlijn hierbij hanteren:

 • a.

  verschillende artikelen

 • b.

  tijd van het jaar (b.v. kerst, oud en nieuw enz.)

  • ·

   Ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het innemen van een standplaats de volgende beleidslijn te hanteren:

   • -

    de gemeente wordt opgesplitst in de volgende kernen: Adorp, Sauwerd, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Den Andel, Baflo, Saaxumhuizen, Tinallinge, Rasquert, Winsum en Ripperda

   • -

    In het dorp Winsum mag standplaats worden ingenomen op het dorpsplein, maximaal twee per dag, verschillende branches. Uitzondering hierop gedurende de periode 15 november-31 december, dan drie standplaatsen.

   • -

    In het dorp Baflo een “verkapte” markt op de vrijdagmorgen. Daarnaast op alle andere dagen maximaal twee per dag, verschillende branches.

   • -

    In de dorpen Adorp en Sauwerd mogen maximaal twee standplaatsen worden ingenomen, mits er andere producten worden verkocht dan die, welke de plaatselijke middenstand (in hoofdzaak) ook verkoopt.

   • -

    In de overige dorpen mogen per dag twee standplaatsen worden ingenomen, verschillende branches.

   • -

    Er wordt alleen een uitzondering gemaakt bij bijzondere dingen, zoals de verkoop van kerstbomen e.d.. Dit worden dan zéér tijdelijke vergunningen.

  • ·

   ten aanzien van het verlenen van ventvergunningen de volgende beleidslijn te hanteren:

   • -

    De gemeente wordt ook hier opgesplitst.

   • -

    De aanvragers dienen exact aan te geven in welke kernen men wil gaan venten.

   • -

    Per dag mogen er maximaal twee venters per kern komen, van verschillende branches. Elke branche kan maximaal twee keer per week voorkomen.

  • ·

   Algemene beleidslijn moet zijn dat er een relatie wordt gelegd tussen de standplaatsvergunningen en da ventvergunningen.