Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Beleid paasvuren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid paasvuren
CiteertitelBeleid paasvuren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2003Nieuwe regeling

20-03-2003

Ommelander Courant, 07-04-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

PAASVUREN

 

 

PAASVUREN

Het maken van open vuur is verboden. Van dat verbod kan het college ontheffing verlenen.

Voor een paasvuur is het college in principe bereid een ontheffing te verlenen, mits het om een echt paasvuur gaat.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • -

  per dorp maximaal één voor publiek toegankelijk vuur

 • -

  aanvraag dient door buurt- of dorpsvereniging te gebeuren

 • -

  er mogen alleen snoeihout en takken worden verbrand

 • -

  er dient voortdurend toezicht van een meerderjarige te zijn

 • -

  alleen buiten het dorp mag een brandstapel worden aangelegd mits fiat van de brandweer

 • -

  er mag geen gevaar of hinder voor omliggende woningen of voor de verkeersveiligheid ontstaan

 • -

  de aanvrager doet dienst als contactpersoon, houdt toezicht, is verantwoordelijk voor het branden en is aanspreekpunt voor het bevoegd gezag

 • -

  alle aanwijzingen van politie en brandweer dienen te worden opgevolgd

 • -

  het terrein dient in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten

.Aanvragen om ontheffing graag voor 15 maart a.s. indienen bij de gemeente.