Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente Winsum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2017Nieuwe regeling

16-12-2016

Elektronisch gemeenteblad, 26-05-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier.

Agendanummer: 17

Vergadering: 20 december 2016

 

De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van de werkgeverscommissie griffier;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier:

 

Artikel 1.

De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), inclusief bijlagen en de rechtspositieregelingen door het college vastgesteld voor het ambtelijk personeel, die vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling gelden voor de ambtelijke organisatie, zijn ook van toepassing op de griffier.

Artikel 2.

Alle toekomstige wijzigingen alsmede het intrekken of gedeeltelijk intrekken van

  • a.

    de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), inclusief bijlagen en,

  • b.

    rechtspositieregelingen door het college vastgesteld voor het ambtelijk personeel die vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling gelden voor de ambtelijke organisatie, zijn eveneens van toepassing op de griffier.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente Winsum.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 20 december 2016.

 

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,