Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor vaartuigen in de binnenenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor vaartuigen in de binnenenstad
CiteertitelBesluit aanwijzing ligplaatsen vaartuigen binnenstad Woerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageligplaatsenlocatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het gebruik van het openbaar vaarwater in de gemeente Woerden 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

09-11-2010

Woerdense Courant 15 december 2010

2010/34

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor vaartuigen in de binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,   gelet op artikel 3 van de Verordening openbaar vaarwater 2011;   besluit;   vast te stellen het"Besluit tot aanwijzing van ligplaatsen voor vaartuigen in de binnenstad"

Artikel 1  

Als ligplaatsen die bestemd zijn voor het gebruik door vergunninghouders en waarin tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening openbaar vaarwater 2011 vaartuigen mogen worden aan- en afgemeerd:   1. aan te wijzen uitsluitende de volgende watervakken, kaden en oevers in de gemeente Woerden: Haven, Emmakade, Nassaukade, Prins Hendrikkade, Singel, Burgemeester H.G. van Kempensingel en Kromwijkerkade;   2. zoals per genummerde ligplaats aageduid op de bijbehorende kaarten aangeduid als "ligplaatsen vaartuigen binnenstad Woerden".

Artikel 2  

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.   2. Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing ligplaatsen vaartuigen binnenstad Woerden".

Woerden, 9 november 2010   Burgemeester en wethouders,   de  secretaris,                        de burgemeester,   W. Wieringa,                           mr. H.W. Schmidt

Bijlage Bijlagen

ligplaatsenlocatie