Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Specifieke subsidieregels voor zorg voor ouderen en gehandicapten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpecifieke subsidieregels voor zorg voor ouderen en gehandicapten 2012
CiteertitelSpecifieke subsidieregels voor zorg voor ouderen en gehandicapten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Wormerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Zaankanter, 22 Februari 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Specifieke subsidieregels voor zorg voor ouderen en gehandicapten 2012

 

 

Specifieke subsidieregels voor zorg voor ouderen en gehandicapten 2012

ProgrammaZorg

ProductZorg voor ouderen en gehandicapten

 

Doelstelling:Ouderen en gehandicapten in Wormerland wonen zo lang mogelijk zelfstandig, zijn mobiel en participeren in de maatschappij.

 

Subsidievorm: - Budgetsubsidie

 • -

  Waarderingsubsidie

 • -

  Projectsubsidie

 

Subsidienorm

Budgetsubsidie voor gecoördineerde dienstverlening aan de doelgroep: op basis van budgetafspraken en kostprijsberekeningen

Waarderingsubsidie:

 • a.

  voor collectieve belangenbehartiging een bedrag van € 70,- per 1.000 inwoners;

 • b.

  voor het aanbieden van concreet vervoer een vast bedrag van € 269,-.

 • c.

  voor het verstrekken van informatie en advies en het verlenen van concrete diensten een vast bedrag van € 4.465,-

 

Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Activiteiten die vallen onder de noemer gecoördineerde dienstverlening aan de doelgroep waarbij:

 • a.

  de activiteiten richten zich erop dat de doelgroep zo lang mogelijk kan blijven functioneren in de eigen woonomgeving;

 • b.

  de activiteiten bestaan in het onderlinge samenhang verstrekken van informatie en advies en het verlenen van concrete diensten;

 • c.

  de activiteiten richten zich op maatschappelijke participatie en activering van de doelgroep;

 • d.

  de opzet en uitvoering van de activiteiten worden ondersteund door een terzake kundige beroepskracht;

 • e.

  de activiteiten bestaan in het signaleren van ontwikkelingen in de hulpvraag, preventie en zorgmogelijkheden en het adviseren aan de gemeente en andere relevante instellingen hierover;

 • 2.

  Activiteiten die vallen onder de noemer collectieve belangenbehartiging waarbij:

  activiteiten zich richten op het behartigen van de belangen van consumenten van (gezondheids)zorg waar het de kwaliteit en de kwantiteit van zorg betreft.

 • 3.

  Activiteiten die vallen onder de noemer concreet vervoer waarbij:

  de activiteiten bestaan uit het verzorgen van vervoer oudere inwoners van Wijdewormer naar bestemmingen in de regio Waterland.

 • 4.

  Activiteiten bestaan die vallen onder de noemer informatieverstrekking en concrete dienstverlening waarbij:

  de activiteiten bestaan in het onderlinge samenhang verstrekken van informatie en advies en het verlenen van concrete diensten;

Voor de criteria genoemd onder 1 tot en met 4 geldt dat indien meerdere organisaties zich met dezelfde activiteiten bezighouden, die organisaties nauw samenwerken.

 

Specifieke subsidiecriteria

Voor budgetsubsidie:

Worden uitgewerkt in een subsidieovereenkomst.

 

Verdeelregels

 • a.

  Eerst de reguliere aanvragen.

 • b.

  Als het subsidieplafond niet voldoende is om de reguliere aanvragen te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.

 • c.

  Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van ontvangst.

 • d.

  Er wordt aan één organisatie subsidie verleend die zich bezighoudt met gecoördineerde dienstverlening voor de doelgroep

 • e.

  Er wordt aan één organisatie subsidie verleend die zich bezighoudt met collectieve belangenbehartiging;

 • f.

  Er wordt aan één organisatie subsidie verleend die zich bezighoudt met het aanbieden van concreet vervoer;

 • g.

  Er wordt aan één organisatie subsidie verleend die zich bezighoudt met informatieverstrekking en het verlenen van concrete diensten

 

Ingangsdatum

Deze regels zijn van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de Raad der gemeente Wormerland,

gehouden op 20 december 2011

de griffier, de voorzitter,

Mr. I. P. Vrolijk P. C. Tange