Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 5.27 en 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-1996Onbekend

26-09-1996

De Woudenberger, 01-10-1996

Voorstel college van 21 augustus 1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Woudenberg:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 1996; gelet op de artikelen 5.27 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat ' het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s 1 u i t

vast te stellen de

'Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen'

enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot hét binnentreden In een woning zonder toestemming van de bewoner.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 1996.

H.Jonkvorst

secretaris

J.G.H. Krajenbrink

De voorzitter