Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016
CiteertitelMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 227a lid 2 sub b en sub c
 2. Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van gedeputeerde staten
 3. Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris provincie Zeeland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-201601-09-201616-02-2019Nieuwe regeling

01-09-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5115

16012712

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen d.d. 1 september 2016, kenmerk 16012712, tot vaststelling van Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016.

 

De heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen,

 

Gelet op artikel 227a lid 2 sub b en sub c van de Provinciewet alsmede het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van gedeputeerde staten van 24 februari 2015 en het besluit van gedeputeerde staten 19 juli 2016 tot wijziging van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris provincie Zeeland 2016.

 

B e s l u i t

 

 • 1.

  De bevoegdheid tot het opleggen van provinciale leges overeenkomstig de legesverordening te mandateren aan:

  • -

   Secretaris/algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

  • -

   Directeur Organisatie

  • -

   Directeur Programma's en projecten

   

  • -

   Afdelingshoofd Concernstaf

  • -

   Afdelingshoofd Ontwikkeling

  • -

   Afdelingshoofd Water, bodem, natuur

  • -

   Afdelingshoofd Mobiliteit en samenleving

  • -

   Afdelingshoofd Ruimte

  • -

   Afdelingshoofd Economie en duurzaamheid

  • -

   Afdelingshoofd planvorming en realisatie

  • -

   Afdelingshoofd Beheer en onderhoud

   • Unithoofd DI

   • Unithoofd NI

  • -

   Afdelingshoofd P&O

  • -

   Unithoofd Financiën, beleid en advies van de afdeling Financiën

  • -

   Unithoofd Planning, control en administratie van de afdeling Financiën

  • -

   Afdelingshoofd I&A

   • Unithoofd ICT-GEO

   • Unithoofd I-zaak

  • -

   Afdelingshoofd Facilitair

  • -

   Afdelingshoofd Communicatie

  • -

   Afdelingshoofd JIS

    

  • -

   Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

 • 2.

  Het mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van 24 februari 2015 in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen op 1 september 2016.

De heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen

Het hoofd van de afdeling Financiën,

drs. R.D.A. Wiskerke

Uitgegeven 15 september 2016

De secretaris, A.W. Smit