Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten
CiteertitelSubsidieplafond en openstellingsperiode subsidies voor restauratie van rijksmonumenten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-201801-09-2018nieuwe regeling

21-08-2018

prb-2018-6277

18021601

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond subsidies voor restauratie van rijksmonumenten

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 21 augustus 2018, kenmerk nr. 18021601, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en openstellingsperiode in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • -

    overwegende dat voor de mogelijkheid tot indiening van een aanvraag voor subsidie voor restauratie van rijksmonumenten een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • -

    overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor restauratie van rijksmonumenten een subsidieplafond benodigd is;

  • -

    gelet op artikel 5.5.1 en artikel 5.6.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten vast te stellen:

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 23 augustus 2018 tot en met 1 september 2018.

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 1, bedraagt € 432.000,--.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 21 augustus 2018.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 23 augustus 2018

De secretaris, A.W. Smit